XVII Ogólnopolski Konkurs na Glosę

Wydarzenia

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej...

03.02.2014

Wyższe stypendia dla niepełnosprawnych i ubogich

Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury i rozwoju ustaliły, że w ramach Programu Erasmus+ osoby w trudnej sytuacji materialnej będą otrzymywały wyższą pomoc materialną. Wysokość...

03.02.2014

Belgia: w pożarze akademika zginęła Polka

W belgijskim Louvain zginęły dwie studentki. Jednak z nich to z pochodzenia Polka, druga - Łotyszka. Obie miały też obywatelstwo irlandzkie. 19-latka z Mszany Dolnej studiowała w Irlandii. Do...

03.02.2014

Ogólnopolski Konkurs "Mistrzowie Mediacji"

Wydarzenia

Wizją Konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie...

03.02.2014

Erasmus Plus zastąpił popularne inicjatywy uczelniane

Erasmus Plus zastąpił od 1 stycznia siedem popularnych inicjatyw szkolnych i uczelnianych, m.in. popularną wymianę studentów Erasmus. Erasmus kojarzył się do tej pory tylko ze szkolnictwem wyższym i...

03.02.2014

Konkurs na pomysł - dołącz do grona wynalazców!

Wydarzenia

Konkurs skierowany jest głównie do studentów oraz łączy w sobie możliwość rozwinięcia talentów i okazję do uzyskania praw w zakresie własności intelektualnej. Organizatorzy chcą Was zainspirować do...

31.01.2014

Jak wybić się na prawniczym rynku pracy

W samej tylko Polsce zarejestrowanych jest około 38 tys. prawników. Kolejne dziesiątki tysięcy przygotowują się do rozpoczęcia kariery. Jak wyróżnić się przy takiej konkurencji? Wartopostawić na...

29.01.2014

Olsztyn: uczelnia rozpoczęła zimową rekrutację

Do wyboru jest osiemnaście kierunków studiów stacjonarnych i cztery niestacjonarnych. Wśród nich są: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, rolnictwo i zootechnika....

28.01.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski