Paragrafy w medycynie

Wydarzenia

W piątek 6 grudnia, o godz. 16, w Auli Colegium Anatomicum w Lublinie, odbędzie się Konferencja Paragrafy w medycynie organizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Zdrowia...

05.12.2013

Powstaną europejskie ramy jakości staży

Zdaniem KE brak doświadczenia i praktycznych umiejętności to główny powód bezrobocia wśród młodych osób. Lekiem ma stać się poprawa jakości staży i praktyk. Normy w tym zakresie ustanowią europejskie...

05.12.2013

Starsza kadra utrudnia młodym doktorantom awans

Klany rodzinne działające na uczelniach wykorzystują młodych pracowników naukowych. To sposób na poprawę własnych osiągnięć. Doktoranci coraz częściej donoszą na swoich promotorów - informuje DGP.

04.12.2013

Szkoła Prawa Własności Intelektualnej na UMCS

Szkoła Prawa Własności Intelektualnej jest cyklem spotkań, organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS, z wybitnym praktykami oraz akademikami związanymi z tą gałęzią prawa....

02.12.2013

Do stypendium konieczna także dodatkowa działalność

Rektor nie będzie mógł wnioskować o świadczenie do resortu nauki dla osoby, która ma tylko bardzo dobre wyniki w indeksie. Student otrzyma stypendium ministra jedynie, jeśli zarówno ma wysoką średnią...

02.12.2013