Patronat nad konferencją objęło Wydawnictwo Wolters Kluwer, które podarowało prelegentom nagrody książkowe i gadżety. Podczas pierwszego dnia konferencji wygłaszano referaty nt. aspektów prawa karnego występującego w prawie pracy, natomiast dnia drugiego, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień poświęconych tematyce prawa pracy w kodeksie karnym, wygłaszanych przez zarówno teoretyków prawa jak i praktyków. 

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony studentów z różnych wydziałów prawa, jak i pracowników naukowych. Po każdym panelu wywiązywała się żarliwa dyskusja. To kolejna już konferencja organizowana przez Koło Naukowe Prawa Pracy WPiA UŁ, która ma na celu przedstawianie związków prawa pracy z innymi gałęziami prawa. Następna edycja odbędzie się za rok."
 
Sprawozdanie sporządziła Paulina Grabarz, która jest ambasadorem Wolters Kluwer na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.