Rektor KUL: humanistyka umiera

Nauki humanistyczne są podstawowym elementem nie tylko kultury uniwersyteckiej, ale przede wszystkim tradycji. Odejście od wartości, których nośnikiem są nauki humanistyczne, może mieć zgubne skutki...

22.11.2013

Praca w dyplomacji jest bardzo ciekawą alternatywą

Dyplomata jest wizytówką swojego państwa. To człowiek wszechstronny. Do jego obowiązków należy zawieranie korzystnych sojuszy, reprezentowanie głowy państwa oraz promowanie ojczyzny na arenie...

21.11.2013