„Ograniczenia dostępu do leków jako skutek (uboczny?) ochrony patentowej”, to temat zwycięskiej magisterski Łukasza Laska. Wygrał on miesięczne stypendium naukowe na zagranicznej uczelni oraz miesięczne, płatne praktyki, a jego praca magisterska zostanie opublikowana.

Komisja konkursu przyznała jeszcze dwie nagrody i jedno wyróżnienie. Drugie miejsce w konkursie Komisja przyznała Robertowi Rybskiemu, za pracę magisterską pt. „Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych”, a trzecie miejsce przyznano Marcie Aleksandrowicz za pracę pt. „Naruszenie wizerunku osób publicznych w reklamie. Obie prace również zostały obronione na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Ponadto komisja wyróżniła pracę magisterską pt. „International standard setting with regard to the right to water”, autorstwa Marii Napiontek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, napisaną w języku angielskim. Komisja doceniła podjęty przez autorkę nowatorski i w Polsce jeszcze mało znany temat prawa do wody, opracowany jako szerokie studium przypadku. Nagrodą za wyróżnienie jest również możliwość opublikowania pracy w formie e-booka.
 
Ogółem do konkursu zgłoszonych siedemnaście prac magisterskich z dziedziny prawa, nauk politycznych, filozofii, zarządzania, europeistyki, pielęgniarstwa i orientalistyki. W konkursie wzięli udział z sześciu różnych uczelni z całej Polski.
 
Więcej na stronie Fundacji Helsińskiej