Obecny stan prawny uniemożliwia mundurowym staranie się o przyznanie świadczeń, które przysługują pozostałym studentom – nie otrzymują oni stypendiów rektorskich, socjalnych, czy też zapomogi. O zmianę tych przepisów apelował rzecznik praw obywatelskich, a ministerstwo przychyliło się do jego argumentów. 

Nowelizacja stwarza możliwość otrzymywania wszystkich stypendiów przez mundurowych. Ministerstwo chce jednak ograniczyć możliwość pobierania stypendiów przez studentów, którzy zostali skierowani na studia przez administracje wojskową lub studiują na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 
 
Zdaniem ekspertów, takie zastrzeżenie jest niekonstytucyjne. Art. 70 ust. 4 konstytucji jest gwarancją powszechności i równości w dostępie do wykształcenia. Oznacza on także, że państwo musi finansowo wspierać studentów. 
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2 kwietnia 2013 r.