Termin zgłoszenia o przystąpienia do egzaminu konkursowego upływa z dniem 9 sierpnia 2013 roku. Opłata egzaminacyjna w tym roku wyniesie osiemset złotych. 

Do takiego zgłoszenia należy dołączyć dwa odpisy wypełnionych formularzy, odpis aktu urodzenia, CV, zaświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności, ale także dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra.
 
Więcej na stronie ministerstwa