„Mamy w Polsce wielu świetnych młodych uczonych (…) możemy być z nich dumni”, powiedział prof. Michał Karoński, który jest przewodniczącym rady NCN i jednocześnie przewodniczył kapitule konkursu. Jego laureaci to:  dr Anna Matysiak, dr hab. Andrzej Dziembowski i dr hab. Piotr Garstecki otrzymają po 50 tysięcy złotych.  

Laureatką nagrody w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce została dr Anna Matysiak ze Szkoły Głównej Handlowej. Kapituła konkursu wyróżniła ją za pracę poświęconą badaniom przemian rodziny wykorzystującym zaawansowane metody modelowania procesów społecznych. Dr Matysiak łączy w nich demografię, ekonomię pracy i politykę społeczną przy użyciu szerokiego spektrum nowoczesnych metod analiz ilościowych.
 
Wyróżnienie w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych otrzymał dr hab. Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Doceniono go za nowatorstwo w dziedzinie badań dynamiki płynów złożonych oraz możliwości ich zastosowania w mikrobiologii i biochemii. Dr hab. Garstecki jako pierwszy na świecie podał wyjaśnienie mechanizmu tworzenia kropli w mikroskali.
 
Ostatnią z nagród przyznaną w grupie Nauk o Życiu otrzymał dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski, pracownik Zakładu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat to wybitny biolog molekularny młodego pokolenia, a jego szczególnym osiągnięciem jest odkrycie funkcji ludzkiego genu C16orf57.
 
Więcej na stronie