W 2013 r. wzrośnie płaca minimalna

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów podniosła o 100 zł wysokość płacy minimalnej w 2013 r. Oznacza to m.in. większe wydatki dla samorządów.

21.09.2012

Większe uprawnienia strażników miejskich

Samorząd terytorialny

Z dniem 4 września 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są...

20.09.2012

Określono nowy wzór prawa jazdy

Samorząd terytorialny

Nowe dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mają być zbliżone do europejskich wzorców i trudniejsze do podrobienia. Koszty ich wydawania obciążą jednak kierowców.

13.09.2012

Gminy będą informowane o utracie obywatelstwa

Samorząd terytorialny

Gminy będą na bieżąco informowane o utracie obywatelstwa, a co za tym idzie ułatwione zostanie wycofywanie z obrotu prawnego dowodów osobistych, których posiadacze utracili obywatelstwo polskie,...

10.09.2012

Nowy zakres danych gromadzonych w SIO

Samorząd terytorialny

Dostosowanie zakresu danych gromadzonych w SIO pozwoli na podział środków dla j.s.t. na nowe zadania edukacyjne.

04.09.2012

Utworzono Lokalne Komitety Informacyjne

Samorząd terytorialny

Z dniem 11 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz...

20.08.2012

Rozporządzenie określiło nowe granice samorządów

Samorząd terytorialny

Z dniem 31 lipca 2012 r. zostało wydane oraz opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2012 r., poz....

17.08.2012

Wałbrzych miastem na prawach powiatu

Samorząd terytorialny

Z dniem 9 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu...

10.08.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski