Nowe zasady organizowania zgromadzeń

Samorząd terytorialny

Wchodzącą w życie 9 listopada nowelizacja ustawy - Prawo o zgromadzeniach wprowadza zakaz organizowania zgromadzeń przez dwóch lub więcej organizatorów w tym samym miejscu i czasie, jeżeli nie jest...

06.11.2012

W 2013 r. wzrośnie płaca minimalna

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów podniosła o 100 zł wysokość płacy minimalnej w 2013 r. Oznacza to m.in. większe wydatki dla samorządów.

21.09.2012

Większe uprawnienia strażników miejskich

Samorząd terytorialny

Z dniem 4 września 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są...

20.09.2012