Nowe rozporządzenie pomoże usunąć skutki powodzi

Samorząd terytorialny

Z dniem 20 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków...

07.01.2013

Nowe przepisy usprawnią działalność urzędów pracy

Samorząd terytorialny

Wniosek o rejestrację w urzędzie pracy będzie mógł być złożony drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie ułatwi i skróci czas rejestracji, co bez wątpienia wpłynie pozytywnie na działalność urzędów...

20.12.2012

Sporządzanie planów urządzenia lasu bez większych zmian

Samorząd terytorialny

Od 11 grudnia obowiązuję nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. Nowy akt...

20.12.2012

Ogłoszono terminy kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Samorząd terytorialny

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej nastąpi 21 stycznia 2013 r. Sama kwalifikacja potrwa od 4 lutego do 30 kwietnia 2013 r, tak stanowi obowiązujące od 19 grudnia 2012 r. rozporządzenie (Dz. U. z 2012...

17.12.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski