Zobacz tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej>>>