Będzie to jedna z części wartego ok. 885 mln zł unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w konurbacji katowickiej. Koordynuje go spółka należącą do 12 śląskich i zagłębiowskich samorządów. Projekt zakłada ogółem m.in. remonty 100 km torowisk, budowę ponad 20 km linii oraz zakup nowych tramwajów.

Planując zakup nowych wozów, Tramwaje Śląskie wiosną tego roku przeprowadziły tzw. dialog techniczny z kilkoma potencjalnymi dostawcami. Ta procedura miała dać przewoźnikowi wiedzę, m.in. jak optymalnie określić w zamówieniach przetargowych założenia konstrukcyjne planowanych do kupienia tramwajów i jak przygotować same przetargi.

Ostatecznie spółka ogłosiła dwa postępowania. Jedno z nich zakłada zakup 10 nowych tramwajów jednoczłonowych (8 jednokierunkowych i 2 dwukierunkowe), częściowo niskopodłogowych (co najmniej 20 proc. niskiej podłogi), o długości powyżej 13,5 m. Drugie obejmuje zakup 27 nowych przegubowych tramwajów jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych (co najmniej 60 proc. niskiej podłogi) o długości ok. 25 m oraz 8 podobnych wozów o długości ok. 32 m.

Zamawiane tramwaje nie będą klimatyzowane w części pasażerskiej; klimatyzacja obejmie tylko kabiny motorniczych.

W pierwszym przetargu Tramwaje Śląskie zastrzegają prawo opcji zamówienia do 5 kolejnych takich samych tramwajów jednoczłonowych, jednokierunkowych. Prawo opcji w drugim postępowaniu obejmuje do 5 kolejnych identycznych tramwajów 25-metrowych.

Kryteriami oceny ofert w przetargu na tramwaje jednoczłonowe będą: cena w 77 proc. oraz długość niskiej podłogi przedziału pasażerskiego w 15 proc. i rozwiązania techniczne (związane konstrukcją pantografu i liczbą drzwi) – w 8 proc. Kryteriami oceny w przetargu na tramwaje wieloczłonowe będą cena w 80 proc., a także rozwiązania techniczne (konstrukcje układu hamulcowego, kół i pantografu) oraz długość niskiej podłogi przedziału pasażerskiego – po 10 proc.

Na oferty w obu przetargach tramwajowa spółka czeka do 8 września br.

Zakup nowych wozów jest elementem pierwszego z dwóch planowanych etapów całego projektu o wartości 885 mln zł. Zakres prac objętych pierwszym etapem był określony w ogłoszeniu o przetargu na wybór inżyniera kontraktu tej części projektu. Z ogłoszenia wynikało, że cztery części pierwszego etapu obejmą prace szacowane na 369,8 mln zł.

W pierwszej z tych części ujęto: modernizacje odcinków linii w ciągu ul. 3 Maja, Hajduckiej i Powstańców w Chorzowie, ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, ul. Goduli i Niedurnego w Rudzie Śląskiej, wymianę 4 rozjazdów na pętli Chebzie oraz modernizację torowisk na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie.

W drugiej części uwzględniono: budowę nowej linii tramwajowej w Sosnowcu od pętli tramwajowej Zagórze do ronda Jana Pawła II, przebudowę linii w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie, ul Będzińskiej, Mariackiej, Żeromskiego i Piłsudskiego w Sosnowcu, a także ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej.

Trzecia część przewiduje: przebudowę infrastruktury wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi w Zabrzu oraz fragmentu linii na granicy z Bytomiem, a także w Bytomiu: wzdłuż ul. Zabrzańskiej, Katowickiej, Piekarskiej, od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej oraz od ul. Sądowej do Stroszka.

Czwarta część zakłada: budowę nowej linii wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach, modernizację linii w ciągu ulic Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców w Mysłowicach, a także przebudowę przejazdu przez ul. Knurowską i torowisk wzdłuż ul. Wolności w Zabrzu.

Pierwszym, realizowanym już przedsięwzięciem projektu jest modernizacja odcinka torowiska linii nr 9 w Rudzie Śląskiej. Chodzi o fragment torów o długości 900 metrów wzdłuż ul. Niedurnego, od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej. Roboty powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

Obecnie Tramwaje Śląskie prowadzą przetargi na wykonanie czterech kolejnych inwestycji. Chodzi o: przebudowę torowisk od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu, przebudowę mostu nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez ul. Stara Cynkownia w Bytomiu, przebudowę infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach (od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego) oraz o budowę i modernizację infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu - do drogi ekspresowej S86.

Niezależnie od zakupu nowoczesnych wagonów i prac związanych z infrastrukturą torowo-sieciową, Tramwaje Śląskie przewidują w tym projekcie jeszcze zakup pojazdów technicznych (pogotowia sieciowe i torowe).

Projekt pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” ma być realizowany przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Poprzedni projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej w konurbacji katowickiej – realizowany przy wsparciu funduszy unijnych na lata 2007-2013 - miał nieco mniejszy zakres. Tramwaje Śląskie wyremontowały w nim ok. 63 km sieci, kupiły 42 nowe tramwaje, zmodernizowały 75 starych, a także odnowiły układy sterowania ruchem.(PAP)