Wielkopolskie samorządy stawiają na szkolnictwo zawodowe

Samorząd terytorialny

Przedstawiciele czterech wielkopolskich miast i trzech powiatów podpisali we wtorek porozumienie dotyczące realizacji projektu Partnerstwo na rzecz rozwoju sieci Centrów Branżowych Wielkopolski....

15.04.2014

Wybory samorządowe: kto zgłasza kandydata na wójta?

Samorząd terytorialny

Prawo zgłaszania kandydatów na wójta ma komitet wyborczy partii politycznej, koalicyjny komitet wyborczy, komitet wyborczy organizacji oraz komitet wyborczy wyborców. Kandydatów na wójta zgłasza się...

15.04.2014

Uchwała o funduszu sołeckim zawsze ważna

Samorząd terytorialny

Uchwała rady gminy zawierająca oświadczenie woli rady dotyczące funduszu sołeckiego, bez względu na przywołaną podstawę prawną, podjęta w terminie do 31 marca 2014 r. nie powinna być podważona w...

14.04.2014

Asystent (nie każdego) nauczyciela

Samorząd terytorialny

Asystent nauczyciela będzie mógł pracować w szkole podstawowej tylko w klasach I-III i w świetlicy, wynika z senackiej poprawki do nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

11.04.2014

RIO przypomina: sprawozdania finansowe do 30 kwietnia

Samorząd terytorialny

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego do 30 kwietnia ma czas na złożenie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie papierowej sprawozdań finansowych jak np. bilans z wykonania budżetu jst, czy...

11.04.2014

Nowelizacja prawa wodnego: gminy nie chcą nowych zadań

Samorząd terytorialny

Propozycja zwiększenia zakresu zadań gminy o nadzór nad utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych oraz utrzymanie i budowę urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane spotkała się ze sprzeciwem...

10.04.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski