Precyzyjniej o sporcie w samorządzie

Samorząd terytorialny

W dniu 25 czerwca 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, dalej jako ustawa). Nowe przepisy wprowadzają kilka istotnych zmian mających znaczenie dla jednostek samorządu...

12.10.2010

Zmiany w zakresie ochrony przyrody (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Z dniem 20 lipca weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

12.10.2010

Rządowy program "Radosna szkoła" został usprawniony

Samorząd terytorialny

Umożliwienie udziału w następnych edycjach programu szkołom, ktre z przyczyn od siebie niezależnych, zmuszone były zwrcić środki finansowe, to tylko jedna ze zmian wprowadzonych przez rozporządzenie...

11.10.2010

Stara rada uchwali podatki a nowa rada budżet

Samorząd terytorialny

To radni, ktrzy zostaną wybrani w zbliżających się wyborach uchwalą budżety na rok 2011. Przed uchwaleniem budżetu konieczne będzie jednak podjęcie uchwały w sprawie stawek podatkw i opłat lokalnych...

08.10.2010