AKTY PRAWNE DLA SAMORZĄDU

Samorząd terytorialny

Serwis Samorządowy WKP oferuje teksty jednolite aktw prawnych ustaw oraz rozporządzeń istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego, m.in. prawa budowlanego, ustawy o ochronie informacji...

28.02.2011

Wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2010 r., sygn. akt II OSK 628/09

Samorząd terytorialny

Jeżeli nie występuje związek rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez właściwy organ w związku z rozpoznaniem i rozstrzygnięciem innego organu administracji publicznej to w sprawie nie występuje...

28.02.2011

Trzynastka z dodatkiem

Samorząd terytorialny

MEN informuje: do nauczycielskiej trzynastki liczy się jednorazowy dodatek uzupełniający.

28.02.2011

Zezwolenie na odzysk odpadów

Samorząd terytorialny

Czy wydając zezwolenie na odzysk odpadw organ powinien w decyzji zawrzeć wyłącznie opis procesu technologicznego odzysku odpadw, czy rwnież procesy towarzyszące odzyskowi?

25.02.2011

Termin kwalifikacji wojskowej już pewny

Samorząd terytorialny

MSWiA ustaliło termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na 21 marca 2011 r. Sam proces kwalifikacji będzie trwał od 4 kwietnia do 30 czewrca 2011 r. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowane zostało...

25.02.2011

Samorządowcy w radach nadzorczych

Samorząd terytorialny

Czy burmistrz miasta może być członkiem rady nadzorczej spłki kapitałowej? Czy radny może być członkiem rady nadzorczej jako reprezentant gminy? W ilu radach jednocześnie może zasiadać ta sama osoba?

25.02.2011

Przygotowanie przedszkolne dla pięciolatków

Samorząd terytorialny

Wprowadzenie z dniem 1 września 2011 r. obowiązku odbycia przez pięciolatka rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej...

25.02.2011

Polska e-administracja w środku europejskiej stawki

Samorząd terytorialny

Zdaniem Komisji Europejskiej, dostępność e-usług oferowanych przez administrację publiczną w Polsce znajdowała się w 2010 r. na 19. miejscu wśrd krajw europejskich. Tym samym Polska awansowała aż o 6...

25.02.2011

Nowe postępowanie dyscyplinarne nauczycieli

Samorząd terytorialny

Zmiany przepisw Karty Nauczyciela w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej spowodowały, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych dla...

24.02.2011