Burmistrz Olszewski poinformował w środę, że zaskarżył do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) tzw. zarządzenie zastępcze o wygaszeniu jego mandatu, wydane 31 marca przez wojewodę Artura Chojeckiego. Jak wyjaśnił, skargę w tej sprawie - zgodnie z procedurą - skierował do sądu za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego w Olsztynie.

Według dyr. wydziału prawnego urzędu wojewódzkiego Elżbiety Sobańskiej, urząd po ustosunkowaniu się do skargi burmistrza przekaże ją do sądu administracyjnego; nastąpi to w ciągu 30 dni od daty jej wpłynięcia. Po otrzymaniu tych dokumentów WSA będzie mógł wyznaczyć termin rozprawy.

Od wyroku WSA stronom będzie przysługiwać odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Burmistrz może pełnić swoją funkcję co najmniej do czasu, dopóki procedura prawomocnie się nie zakończy. Dopiero jeśli wyrok NSA byłby dla niego niekorzystny, zostanie wyznaczony komisarz pełniący obowiązki do dnia przedterminowych wyborów.

Wojewoda wygasił mandat Olszewskiego, bo olecka rada miasta dwukrotnie nie zrobiła tego swoją uchwałą w ustawowym terminie. Po raz pierwszy o wygaszenie mandatu wnioskowało pod koniec ub. roku o CBA, które oceniło, że burmistrz naruszył ustawowy zakaz łączenia tej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej. W lutym tego roku o to samo wystąpił do radnych wojewoda.

Według ustaleń delegatury CBA w Białymstoku, Olszewski pełnił jednocześnie (od kwietnia 2010 r. do stycznia 2016 r.) funkcję prezesa zarządu koła łowieckiego "Sarna", które prowadziło działalność gospodarczą, ponieważ co roku uzyskiwało przychody ze sprzedaży upolowanej zwierzyny i udostępniania strzelnicy myśliwskiej.

Burmistrz nie zgadza się z taką interpretacją przepisów, powołując się na ustawę o prawie łowieckim i opinię zarządu okręgowego PZŁ w Suwałkach. Jego zdaniem, koła łowieckie prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie wówczas, gdy organizują polowania dewizowe lub wprowadzają do obrotu i przetwarzają tusze zwierzęce. A tak nie było - jak zapewnił - w przypadku koła, któremu szefował. Olszewski jest burmistrzem Olecka od 1998 r.

Według kodeksu wyborczego, wygaśnięcie mandatu wójta, burmistrza i prezydenta miasta następuje m.in. wtedy, gdy naruszony jest ustawowy zakaz łączenia tej funkcji z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej "określonych w odrębnych przepisach".

Samorządowiec jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania zrzec się funkcji lub zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli tego nie uczyni, rada gminy stwierdza wygaśnięcie jego mandatu, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.(PAP)

mbo/ dym/