Roszczenie o zwrot wadium może ulec przedawnieniu

Zamówienia publiczne

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczenia o zwrot wadium? Jaka jest w tym przypadku podstawa prawna przedawnienia? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

08.07.2015

Niewykonanie nasadzeń musi być potwierdzone

Samorząd terytorialny

Sam brak informacji właściciela działki o tym, że wykonał warunek zawarty w decyzji polegający na dokonaniu nasadzeń zastępczych, nie stanowi przesłanki uzasadniającej naliczenie kary...

06.07.2015