Okresowe pozbywanie się ścieków bytowych to obowiązek

Samorząd terytorialny

Jeżeli właściciele nieruchomości gromadzą nieczystości ciekłe (ścieki bytowe) w zbiornikach bezodpływowych, to do ich ustawowych obowiązków należy okresowe pozbywanie się tych nieczystości, w sposób...

24.08.2015

Spółka cywilna nie może tworzyć grupy kapitałowej

Zamówienia publiczne

Wykonawca złożył ofertę jako osoba fizyczna oraz oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej. W CEIDG jest informacja, że należy do spółki cywilnej. Co powinien zrobić zamawiający? Czy należenie...

16.08.2015