Budowa DTŚ to największa inwestycja realizowana od lat przez śląskie samorządy i najważniejsza, obok odcinka autostrady A4, arteria drogowa w aglomeracji katowickiej. Wytyczona możliwie w pobliżu centrów miast obsługuje ruch lokalny. Uzupełnia tym samym równoległą autostradę A4, przeznaczoną dla ruchu tranzytowego.

Bezkolizyjna, trzypasmowa „średnicówka” zaczyna się w Katowicach, gdzie łączy się z głównymi drogami m.in. na Kraków i Warszawę. W listopadzie ub. roku otwarto pierwszy gliwicki fragment DTŚ. Odcinek G1 połączył istniejącą część trasy m.in. z węzłem z autostradą A1, a poprzez nią również z autostradami na zachód i południe (A4 na Wrocław i A1 na Ostrawę).

Drugi, budowany od wiosny 2013 r. gliwicki odcinek Trasy, ma mieć 5,6 km długości i w większości charakter bezkolizyjnej ulicy miejskiej. Węższy niż pozostała część DTŚ (w większości po dwa pasy w każdym kierunku na jednej wspólnej jezdni) poprowadzi od końca odcinka G1 przy ul. Kujawskiej, przez centrum miasta, gdzie powstaje m.in. 500-metrowy tunel, do węzła drogi krajowej nr 88 z ul. Portową. Na całej tej długości powstanie 6 powiązań z układem drogowym miasta

W czwartek gliwicki magistrat przekazał, że m.in. wykonano już ściany tunelu pod ścisłym centrum miasta i zabetonowano 29 z 41 segmentów jego stropów. Tunel powstaje pod reprezentacyjną ul. Zwycięstwa, która w związku z tym pozostanie zamknięta do listopada. Także do listopada nieprzejezdna ma być przelotowa ul. Częstochowska; rozpoczęła się tam już budowa nowego wiaduktu wraz z kładką dla pieszych.

Kolejnych zmian w organizacji ruchu należy spodziewać się na przełomie kwietnia i maja – będzie to zamknięcie ul. Sienkiewicza, a także otwarcie wyłączonego obecnie z ruchu odcinka ul. Hutniczej. Na początku maja oddane zostaną też wiadukt i kładka między ul. Robotniczą i Franciszkańską.

Zaawansowane są prace przy końcu odcinka G2 – na budowie węzła z drogą nr 88. Pod koniec kwietnia możliwe ma stać się otwarcie połączenia drogi nr 88 z ul. Portową, która docelowo stanie się „przedłużeniem” DTŚ w kierunku dzielnicy Łabędy.

Szacowana łącznie na 954,6 mln zł budowa odcinka G2 „średnicówki” w Gliwicach w ub. roku napotkała na poważny problem z finansowaniem. Pierwotnie zapewnione środki (oparte o kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym, rezerwę subwencji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 i budżety miast) okazały się niewystarczające.

Budowę kontynuowano dzięki tzw. faktoringowi, a także przeniesieniu przedsięwzięcia z programu regionalnego do krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Wiązało się to m.in. z przekwalifikowaniem odcinka G2 z drogi wojewódzkiej na krajową oraz przejęciem inwestycji od marszałka przez samorząd Gliwic.

Obecnie dostępny jest liczący 26,1 km odcinek DTŚ od węzła z trasą S-86 w Katowicach do węzła z ul. Kujawską w Gliwicach. W kolejnych latach ma powstać także tzw. wschodnia część Trasy, której jedna z dwóch planowanych odnóg ma prowadzić od Katowic do Sosnowca, a druga do Jaworzna.

Obecnie trwa przygotowywanie studium transportowego dla wschodniej części aglomeracji katowickiej, dokumentacji środowiskowych, koncepcji technicznych dla Drogowej Trasy Średnicowej Wschód (wraz z towarzyszącą jej drogą dla rowerów i korytarzem dla transportu publicznego) oraz studiów wykonalności.(PAP)