Wójt jest powiązany funkcjonalnie z radą gminy

Samorząd terytorialny

Wójt, mimo innego trybu wyboru, jest organem wykonawczym, ściśle powiązanym funkcjonalnie z radą gminy. Te bezpośrednie zależności sprawiają, że w wyniku niedziałania organu stanowiącego także...

21.06.2012

Opracowywanie instrukcji nie zwalnia z ponoszenia opłat

Samorząd terytorialny

Za przedsięwzięcie usuwające przyczynę ponoszenia opłaty podwyższonej nie można uznać ubiegania się przez podmiot korzystający ze środowiska o decyzję, w związku z brakiem której musiał ponieść on tę...

21.06.2012

Pierwszy wyrok ws. korumpowania pomorskich urzędników

Samorząd terytorialny

Przed Sądem Rejonowym w Chojnicach (Pomorskie) zapadł pierwszy wyrok w sprawie o korupcję, o którą został oskarżony przedsiębiorca budowlany i czworo urzędników, w tym burmistrz Białego Boru...

20.06.2012

Uczelnia zapłaci podatek za wynajęty lokal

Samorząd terytorialny

Nieruchomość uczelni wynajęta na prowadzenie działalności gospodarczej nie korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 24 maja 2012 r.

20.06.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski