Jak poinformowały w czwartek władze miasta, zgodnie z zasadami przyjętymi w tym roku maksymalny koszt jednego projektu nie może przekroczyć 300 tys. złotych. Umożliwi to wybranie przynajmniej dwóch zadań.

Pod głosowanie mieszkańców poddane będą zgłoszone przez nich projekty należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Zadania mogą mieć charakter zarówno osiedlowy, jak i ogólnomiejski. Dopuszczone są przedsięwzięcia dotyczące inwestycji czy remontów, jak też o charakterze społecznym, wydarzenia kulturalne czy sportowe.

Propozycję zadania może zgłosić każdy zameldowany w mieście gorliczanin, który ukończył 18 lat. Musi pod nią zdobyć co najmniej 10 podpisów mieszkańców miasta. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 sierpnia.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonają mieszkańcy Gorlic, którzy ukończyli 18 lat, w głosowaniu przeprowadzonym w Pawilonie Historii Miasta w Gorlicach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Trwać ono będzie od 29 września do 9 października. Głosowanie będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 500 osób uprawnionych do głosowania.

W zeszłym roku w głosowaniu dotyczącym budżetu obywatelskiego uczestniczyło 1602 gorliczan, którzy zdecydowali o realizacji dwóch inwestycji: budowie obiektu sportowego na osiedlu Magdalena oraz przebudowie ulicy Krasińskiego. Władze miasta zapowiadają, że oba te zadania, znajdujące się obecnie w fazie projektowej, zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. (PAP)