Na podstawie jakiej ustawy przygotować budżet?

Samorząd terytorialny

Nowa ustawa o finansach publicznych czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r. Jakie przepisy stosować przy przygotowywaniu i uchwalaniu budżetu jednostki samorządu...

24.09.2009

Kto zapłaci za ciepło?

Samorząd terytorialny

Nieuchronny koniec pięknego lata zwiastuje jesień, a pźniej zimę, a wraz z nimi problemy związane z ogrzewaniem mieszkań

22.09.2009

Nowe zasady zarządzania kryzysowego

Samorząd terytorialny

19 września 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Nowelizacja ma wpływ na zarządzanie kryzysowe na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

21.09.2009

Glosa do wyroku SN z dnia 9 czerwca 2008 r. (II PK 330/07.)

Samorząd terytorialny

Wyrok Sądu Najwyższego jest już kolejnym judykatem wpisującym się w niekorzystną dla wjtw, burmistrzw i prezydentw miast (ale rwnież starostw w powiatach oraz marszałkw wojewdztwa w wojewdztwach)...

16.09.2009

Zasób mieszkaniowy gminy

Samorząd terytorialny

Gminy tworzą i samodzielnie gospodarują swoimi zasobami mieszkaniowymi.

15.09.2009

Nowe finanse publiczne

Samorząd terytorialny

Sejm uchwalił nowa ustawę o finansach publicznych, ktra czeka teraz na decyzję Prezydenta.

09.09.2009

Komisje urbanistyczno-architektoniczne

Samorząd terytorialny

Komisje urbanistyczno-architektoniczne są organami doradczymi o charakterze wewnętrznym, ktre uczestniczą w procesie planowania przestrzennego.

08.09.2009

Kategorie dróg samorządowych

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego są właścicielami niektrych drg publicznych i nadają im odpowiednie kategorie.

03.09.2009

Elektroniczny dziennik lekcyjny

Samorząd terytorialny

Od dnia 7 sierpnia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 16 lipca 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły...

02.09.2009

Zmiany w nowym roku szkolnym

Samorząd terytorialny

1 września, wraz z początkiem nowego roku szkolnego, wchodzą w życie zmiany w systemie oświaty i organizacji pracy nauczycieli.

01.09.2009

Gminne zakazy spożywania alkoholu

Samorząd terytorialny

Oprcz zakazw ustawowych, gminy mogą wprowadzić własne zakazy spożywania, podawania, wnoszenia i sprzedaży alkoholu, zarwno czasowe, jaki i stałe.

27.08.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski