Prezydent Rzeszowa z absolutorium

Finanse samorządów

Radni Rzeszowa udzielili we wtorek prezydentowi miasta Tadeuszowi Ferencowi absolutorium za ubiegły rok. Poparli go radni tworzących koalicję klubów Rozwoju Rzeszowa i Platformy Obywatelskiej;...

23.06.2015

Rewolucja śmieciowa to niewypał?

Samorząd terytorialny

Rewolucja, która miała zlikwidować problem dzikich wysypisk, to niewypał. Efektów nie widać, a mieszkańcy przepłacają za wywóz śmieci - pisze Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na raport NIK.

23.06.2015

PFRON chce udzielić zamówienia Sygnity za 55 mln zł

Zamówienia publiczne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje zlecić Sygnity usługi utrzymania systemu SODiR i modyfikacje oraz odkupić od spółki autorskie prawa majątkowe do systemu SODiR z kodami...

23.06.2015

Pogłębia się podział na Polskę A i B

Samorząd terytorialny

Jako kraj nadrabiamy dystans do najbogatszych w Europie. Ale przez ostatnie kilkanaście lat pogłębił się regionalny podział na Polskę A i B pisze Gazeta Wyborcza.

23.06.2015

Jest nowy przetarg na odazotowanie spalin w EC Siekierki

Zamówienia publiczne

PGNiG Termika ogłosiła kolejny przetarg na wykonanie pod klucz instalacji odazotowania spalin w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Wykonawcy swoje oferty mogą składać do 3 sierpnia br. -...

23.06.2015

CUW nie chce ujawnić kosztów druku rządowego podręcznika

Zamówienia publiczne

Centrum Usług Wspólnych Kancelarii Premiera, czyli instytucja odpowiedzialna za druk rządowego podręcznika, nie chce ujawnić kosztów tego przedsięwzięcia, mimo iż sąd nakazał ich ujawnienie - pisze...

23.06.2015

Administracja nie chce stosować klauzul społecznych

Zamówienia publiczne

Organy administracji rządowej i samorządowej niechętnie zawierają klauzule społeczne w organizowanych przetargach. Nawet instytucje, które z założenia powinny wspierać prawa pracownicze, wolą...

23.06.2015

Podejrzenie zmowy przetargowej w TVP

Zamówienia publiczne

Centralne Biuro Śledcze Policji na zlecenie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zabezpieczyło dokumentację przetargową w Telewizji Polskiej. Informację potwierdziły rzeczniczki prasowe CBŚP i TVP.

23.06.2015

Zamawiający będzie mógł zmienić wykonawcę zamówienia

Zamówienia publiczne

W powszechnym przekonaniu zmiana wykonawcy po zawarciu z nim umowy może nastąpić tylko w niewielu sytuacjach, którymi są tzw. kumulatywne przystąpienie do długu w związku z nabyciem przedsiębiorstwa...

23.06.2015

Zarząd woj. śląskiego otrzymał absolutorium sejmiku

Finanse samorządów

Śląski sejmik udzielił w poniedziałek zarządowi województwa absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Za było 28 radnych, przeciwko -13. W opinii zarządu, budżet został wykonany dobrze i...

23.06.2015

Ekspert: chaos przestrzenny to główny wróg polskiej kolei

Samorząd terytorialny

Panujący w Polsce chaos związany z zagospodarowaniem przestrzennym hamuje rozwój transportu kolejowego uważa prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, prof. Tadeusz Markowski z Uniwersytetu Łódzkiego.

23.06.2015

Ruch Autonomii Śląska dołączył do koalicji w sejmiku

Samorząd terytorialny

Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) dołączył do koalicji w Sejmiku Woj. Śląskiego. Będzie współrządził z PO, PSL i SLD. W poniedziałek podpisano umowę koalicyjną, a kilkadziesiąt minut później przedstawiciel...

23.06.2015