Śląskie inwestycje PLK sięgają ponad 2,5 mld zł

Zamówienia publiczne

Inwestycje Polskich Linii Kolejowych na Śląsku opiewają aktualnie na kwotę ponad 2,5 mld zł. Prace obejmują 600 km linii kolejowych w regionie, dzięki czemu zostanie usprawniony zarówno ruch...

27.07.2015

Rażąco niska cena, na kim spoczywa ciężar dowodu?

Samorząd terytorialny

Kiedy odwołanie wnosi Wykonawca, który złożył ofertę odrzuconą jako ofertę z rażąco niską ceną, wówczas na nim spoczywa ciężar dowodu. Kiedy odwołanie wnosi inny Wykonawca z zarzutem w stosunku do...

27.07.2015

Tramwaje Śląskie kończą inwestycję za 850 mln zł

Zamówienia publiczne

Należąca do 12 samorządów aglomeracji katowickiej spółka Tramwaje Śląskie kończy już znaczną część prac w ramach drugiego etapu unijnego projektu modernizacji infrastruktury w regionie wartego...

27.07.2015

Sport i rekreacja zdominowały budżet obywatelski w Toruniu

Finanse samorządów

Mieszkańcy Torunia zdecydowali, że w 2016 r. z budżetu partycypacyjnego w wysokości 6,6 mln zł zostanie zrealizowanych najwięcej przedsięwzięć związanych ze sportem i rekreacją. W głosowaniu wybrali...

27.07.2015

150 mln zł na nową kanalizację w Kielcach

Samorząd terytorialny

Ok. 45 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej planują wybudować w najbliższych latach w Kielcach i gminie Masłów Wodociągi Kieleckie. Spółka chce pozyskać na ten cel środki Unii Europejskiej. Koszt...

27.07.2015

Ochrona danych osobowych w przetargach publicznych

Zamówienia publiczne

Przepisy o zamówieniach publicznych nakazują udostępnienie określonych danych osobowych, ale nie regulują kwestii ich ochrony. Zagadnienie to powinno się zatem rozstrzygać z uwzględnieniem przepisów...

27.07.2015

Wrocław prowadzi dialog techniczny ws. taboru elektrycznego

Zamówienia publiczne

MPK we Wrocławiu prowadzi obecnie dialog techniczny, który poprzedza postępowanie przetargowe w zakresie uruchomienia obsługi linii autobusowych taborem elektrycznym. To ostatnia szansa na składanie...

26.07.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski