Dziesięć gmin z województwa podlaskiego otrzymało łącznie ponad 14 mln zł dofinansowania z UE na zlikwidowanie składowisk śmieci. Dofinansowanie zostało przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski w Białymstoku, dzięki temu wsparciu składowiska zostaną zamknięte, a tereny po nich zrekultywowane. Pieniądze samorządy otrzymały z konkursu, który latem zakończył Podlaski Urząd Marszałkowski. Do pozyskania w konkursie na wysypiska śmieci oraz spalarnie było prawie 50 mln zł. Prawie wszystkie podmioty, które złożyły wnioski, dostaną unijne dotacje, tylko dwa wnioski zostały odrzucone. Pieniądze, które nie zostały wykorzystane trafiły do podziału w następnym konkursie, który był ogłoszony we wrześniu i jeszcze nie został rozstrzygnięty. Dofinansowanie dostały m.in. gminy Ciechanowiec, Siemiatycze, Kuźnica i Wyszki. Wartość wszystkich dziesięciu projektów wynosi 17,3 mln zł. Łącznie z dofinansowaniem wcześniejszych projektów, w regionie zostanie zamkniętych 16 składowisk śmieci.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 23 listopada 2010 r.