Przywitajmy razem Prezydencję w Sopocie, 1 lipca 2011 roku

Samorząd terytorialny

Władze Sopotu zapraszają do wspólnego przywitania Prezydencji w piątek 1 lipca 2011 roku. W uroczystości wezmą udział władze wojewódzkie i miejskie, korpus konsularny, atakżeMorski Oddział Straży...

29.06.2011

Świętokrzyskie/ Uchybienia w schronisku w Dyminach

Kontrola weterynaryjna w kieleckim schronisku dla zwierząt w Dyminach wykazała, że nie przestrzegano tam procedur sanitarnych i zasad związanych z kwarantanną. Władze miasta zapewniają, że sfinansują...

28.06.2011

Polska z rozmachem celebruje prezydencję w UE

Samorząd terytorialny

Inauguracja objęcia przez Polskę przewodnictwa w pracach Rady Unii Europejskiej da początek licznym wydarzeniom nie tylko w największych miastach, ale też w małych gminach.

28.06.2011

Rząd o Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjmie uchwałę w sprawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 - ma to być najważniejszy krajowy dokument strategiczny dotyczący...

28.06.2011

Raczej "tak" dla finansowania szkoleń dla radnych

Samorząd terytorialny

Przepisy nie regulują jednoznacznie kwestii dotyczących ponoszenia wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz radnego. Jednakże nie jest to równoznaczne z całkowitym zakazem...

28.06.2011

Sprawozdanie prezesa UZP przyjęte przez Rząd

Samorząd terytorialny

W dniu 21 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 r..

28.06.2011

Pogrom na mapie kąpielisk

Na mapie kąpielisk w Polsce prawdziwy pogrom. Z blisko tysiąca, które działały jeszcze kilka lat temu, po wprowadzeniu nowych przepisów zostało 228.

28.06.2011