Najkorzystniejsze oferty w przetargach na zaprojektowanie węzła łączącego ekspresową trasę S1 m.in....
PAP
12.07.2017
Zamówienia publiczne
Wykonawca oświadczając, że podmiot trzeci nie będzie użyczał jemu swoich zasobów może bez...
Inny
12.07.2017
Zamówienia publiczne
Zamawiający chce przeprowadzić postępowanie na udzielenie kredytu. Czy cena może stanowić jedyne...
Daniel Szczęsny
12.07.2017
Zamówienia publiczne
Wnioski 145 gospodarstw domowych o doraźną pomoc finansową na pokrycie najpilniejszych potrzeb w...
PAP
12.07.2017
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania Ministrowi Finansów wybranych informacji o...
Michał Malinowski
12.07.2017
Finanse samorządów
Nowoczesna planuje wystawienie własnych kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich w...
PAP
12.07.2017
Samorząd terytorialny
Rada Dzielnicy Śródmieście podczas wtorkowej nadzwyczajnej sesji nie zgodziła się na odwołanie...
PAP
12.07.2017
Samorząd terytorialny
Od 12 lipca 2017 r. zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzenia w sprawie użycia środków...
Inny
12.07.2017
Zamówienia publiczne
Ponad 21,5 mln zł kosztować będzie modernizacja energetyczna 25 budynków szkolnych i...
PAP
12.07.2017
Samorząd terytorialny
Prawie 5 km ma mieć północno-zachodnia obwodnica Staszowa (Świętokrzyskie), która połączy trzy...
PAP
12.07.2017
Samorząd terytorialny
Do łódzkiego magistratu wpłynęły 444 wnioski mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych na...
PAP
12.07.2017
Samorząd terytorialny
6 obiektów gastronomicznych, producentów żywności i przetwórców dołączyło we wtorek do Sieci...
PAP
11.07.2017
Samorząd terytorialny
Chciałbym, aby Prawo wodne jak najszybciej weszło w życie, bo jego brak może stanowić asumpt do...
PAP
11.07.2017
Samorząd terytorialny
Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje prezydent m.st. Warszawy o przyznaniu Maciejowi M. prawa...
PAP
11.07.2017
Samorząd terytorialny
Po cichu toczymy rozmowy na temat ustawy reprywatyzacyjnej - ujawnił we wtorek przewodniczący...
PAP
11.07.2017
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy nie mogą wezwać gminy do zaniechania naruszeń prawa w przypadku, gdy to wezwanie dotyczy...
11.07.2017
Samorząd terytorialny
Politykom PiS nie służy debata na temat podwyżki cen paliwa, bo ewidentnie pokazuje, że kłamią -...
PAP
11.07.2017
Samorząd terytorialny
Organ administracji nie może rozszerzać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego przez...
Anna Dudrewicz
11.07.2017
Samorząd terytorialny
Ponad 19,7 mln zł kosztować będzie budowa drogi wojewódzkiej nr 992 pomiędzy drogą krajową nr 28 i...
PAP
11.07.2017
Zamówienia publiczne
Władze Radomia ogłosiły konkurs na projekt rzeźby przedstawiającej Witolda Gombrowicza. Pisarz...
PAP
11.07.2017
Hanna Gronkiewicz-Waltz uznaje komisję weryfikacyjną, gdy chodzi o jej pieniądze, a nie...
PAP
11.07.2017
Samorząd terytorialny
Do 30 czerwca br. polscy zamawiający opublikowali 10.056 ogłoszeń o przetargach w Dzienniku...
Filip Śledź
11.07.2017
Zamówienia publiczne
Zakopane wystąpi do Naczelnego Sądu Administracyjnego o kasację wyroku dotyczącego pobierania...
PAP
11.07.2017
Samorząd terytorialny
Podatki od rzucanego cienia, parasola przed sklepem, nazwy restauracji na wycieraczce i od...
PAP
11.07.2017
420 przydomowych oczyszczalni ścieków powstanie m.in. w Podlaskiem dzięki unijnym dotacjom z...
PAP
11.07.2017
Samorząd terytorialny
Po sześciu latach sądowego sporu GDDKiA i chińskie konsorcjum na czele z Covec, wypracowały...
Inny
11.07.2017
Zamówienia publiczne
Osiemdziesiąt zniszczonych lub uszkodzonych budynków, awarie w 180 stacjach średniego napięcia,...
PAP
11.07.2017
Samorząd terytorialny
Projekty rozbudowy sieci miejskiego transportu, w tym zakup autobusów dla Konina, Leszna i Gniezna...
PAP
11.07.2017
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy woj. śląskiego zgłaszają się do gminnych urzędów z wnioskami o doraźną pomoc finansową...
PAP
11.07.2017
Samorząd terytorialny
W przyszłym roku rozpocznie się kolejny etap modernizacji i rozbudowy Centrum Onkologii i...
PAP
11.07.2017
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski