Gminy i powiaty na inwestycje drogowe będą mogły otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania, zwiększenie centralnego wsparcia na lokalne inwestycje drogowe zagwarantuje Fundusz Dróg Samorządowych (FDS).

Więcej z budżetu na drogi

Według wiceministra finansów Leszka Skiby nowy mechanizm gromadzenia oraz dysponowania środkami sprawi, że zwiększy się kwota, która z budżetu zostanie przekazana na lokalne inwestycje drogowe. - Wiele w tej kwestii będzie zależało również od możliwości samorządów, z tego względu szacujemy, że w 2019 roku dofinansowania sięgną co najmniej ok. 3,5 mld zł – powiedział. Dodał, że fundusz będzie gotowy na wsparcie samorządów do 5,6 mld zł.

Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych jest obecnie dyskutowany przez Stały Komitet Rady Ministrów i prawdopodobnie jeszcze we wrześniu zajmie się nim rząd. Zgodnie z projektem FDS zostanie utworzony w BGK. Oprócz budowy dróg lokalnych wspierał będzie także inwestycje związane z ich remontami oraz przebudowami.

Czytaj też: Można już wnioskować o wsparcie ekologicznego transportu publicznego


Skąd będą przychody?

Przychody FDS będą pochodzić m.in. z obligacji Skarbu Państwa, wpłaty z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Lasów Państwowych.

Według ministerstwa w „Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych", który prowadzony był w latach 2009 - 2015 wsparcie rządu możliwe było po zagwarantowaniu przez gminę wkładu własnego na poziomie od 50 do 70 proc. W tym czasie na budowę dróg lokalnych rząd przeznaczył niespełna 5,3 mld zł.

Powodem projektowanych rozwiązań jest problem niezadowalającego standardu dróg powiatowych i gminnych. Powinny służyć one sprawnemu przemieszczaniu się mieszkańców, a ich stan jest barierą rozwoju, obniża aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków gospodarczych.

Czytaj też komentarz praktyczny: Droga wewnętrzna jako forma dostępu do drogi publicznej