Spółka Plastica z województwa kujawsko-pomorskiego, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. jako pierwsza w Polsce uzyskała wsparcie według zasad nowej ustawy o wspieraniu inwestycji. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Strefy w prawie całej Polsce

Ustawa, która zmieniła zasady funkcjonowania stref ekonomicznych, weszła w życie 30 czerwca 2018 r. Nowy system wspierania inwestycji przyniósł przełomowe rozwiązania m.in. rozszerzył zasięg terytorialny Specjalnych Stref Ekonomicznych z 0,08 proc. obszaru kraju na teren niemal całej Polski, zróżnicował także kryteria przyznawania pomocy w zależności od jakości inwestycji, sytuacji gospodarczej w regionie i jego strategicznych potrzeb w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

Nowe zasady przyznawania ulg umożliwią korzystanie ze zwolnień większej liczbie przedsiębiorstw, które do tej pory były praktycznie wykluczone z możliwości otrzymania tego rodzaju wsparcia. Nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców zastąpiły dotychczasowy system funkcjonujący w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Ustawa nie wprowadza żadnych zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na działalność gospodarczą na mocy ustawy o SSE, będą zwolnieni z podatku do 2026 roku.

Czytaj też: Zwolnienie z podatku od nieruchomości w specjalnej strefie ekonomicznej

Zyskują gminy we wszystkich regionach

Dzięki nowej ustawie zyskują m.in. gminy we wszystkich regionach – każda gmina będzie pod opieką poszczególnych stref. Obecnie funkcjonujące strefy zyskują realny wpływ na rozwój gospodarczy swojego regionu oraz mogą jeszcze skuteczniej likwidować bariery inwestycyjne.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą są:

  • Zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców.
  • Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej.
  • Prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z wymaganiami dostosowanymi do wielkości przedsiębiorcy i poziomu bezrobocia w powiecie.
  • Gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat.
  • Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony  kraju. 

 

Ministerstwo przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat powstanie ponad 200 tys. nowych miejsc pracy na konkurencyjnych warunkach.

Czytaj też: NSA: powiązanie kosztów w SSE może mieć charakter pośredni