Do sięgania po PPP jako narzędzie realizacji zadań publicznych samorządy może zachęcić znowelizowana w lipcu ustawa o PPP. Korzyści jest jednak więcej, co będzie przedmiotem Międzynarodowego Forum PPP w Płocku, w dniach 3-4 października.

Samorządy i sektor prywatny będą mogły wymienić doświadczenia i wiedzę w zakresie realizacji projektów PPP. Tegoroczne wydarzenie zostanie poświęcone zagadnieniom związanym z: rozwojem rynku PPP, finansowaniem projektów oraz nową rzeczywistością prawną. Zaplanowano dyskusje, rozmowy, warsztaty, które przybliżą kluczowe aspekty projektów realizowanych w tej formule.

Czytaj też: Samorządy niepotrzebnie boją się PPP

Jak wynika z danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na koniec 2017 roku instytucje publiczne realizowały 117 inwestycji w takiej formule, a ich wartość wynosiła 5,6 mld zł. Co więcej, zgodnie ze znowelizowaną w lipcu ustawą o PPP, do 2020 roku planowane jest wypracowanie dwustu projektów, a także zwiększenie efektywności prowadzenia negocjacji w zakresie wyłonienia partnera prywatnego z 20 do 40 proc.

Ośmielić samorządy do PPP

- Liczymy na to, że zarówno organizowane przez nas forum, jak i znowelizowana ustawa, ośmielą samorządy do częstszego korzystania z narzędzi, jakim jest PPP – podkreśla Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. Jak dodaje, jego miasto wykorzystuje w swoich projektach partnerstwo publiczno-prywatne i chce podzielić się z innymi samorządami zdobytymi doświadczeniami i wypracowanymi rozwiązaniami.

Miasto Płock z sukcesem zakończyło projekt termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej, który został zrealizowany w formule PPP. Widoczne efekty współpracy skłoniły włodarzy miasta do rozpisania drugiego przetargu w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego na termomodernizację kolejnych budynków. Przykładami samorządów, które również wykorzystują ten model są: Zgierz, Karczew, Karczmiska, Ząbki, Kobyłka, Kobylnica czy Sosnowiec. Oprócz przedstawicieli samorządów, na forum swoimi doświadczeniami podzielą się również przedstawiciele firm prywatnych.

Wymiana doświadczeń niezbędna

- To bardzo istotne, aby samorządy wymieniały się doświadczeniami w zakresie realizacji projektów PPP i wzajemnie napędzały do działania − uważa dr Rafał Cieślak, opiekun merytoryczny forum. Jego zdaniem PPP to atrakcyjny i coraz częściej stosowany model realizacji zadań publicznych. - Warto, żeby samorządy otworzyły się na współpracę z partnerami prywatnymi i dostrzegły liczne korzyści płynące z takiej współpracy – podkreślił.

Do dyskusji zaproszono również ekspertów, m.in. podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Witolda Słowika, przedstawicieli Związku Miast Polskich oraz sieci CIFAL.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęły Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz sp.j. oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak. Forum odbędzie 3-4 października w Orlen Arenie przy Placu Celebry Papieskiej 1. Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny na stronie internetowej:  https://forumppp.plock.eu/.

Płock już po raz trzeci jest organizatorem spotkania poświęconego modelowi współpracy, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. Podobne wydarzenia odbyły się w 2012 i 2017 roku.

Czytaj też komentarz praktyczny: Strategia wyboru partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego