Przepisy ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, nie zawierają szczegółowych unormowań...
Bożena Barszczewska
07.08.2017
Samorząd terytorialny
Pomimo formalnego zaliczenia danej szkoły do określonych w orzeczeniu form kształcenia specjalnego...
Anna Dudrewicz
07.08.2017
Samorząd terytorialny
Kraków otrzyma prawie 98 mln zł dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i...
PAP
07.08.2017
Zamówienia publiczne
To Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zbada odwołanie prezydent stolicy od decyzji o...
PAP
07.08.2017
Samorząd terytorialny
Wypowiedzenie przez wojewodę mazowieckiego porozumienia ze stołecznym konserwatorem zabytków...
PAP
07.08.2017
Samorząd terytorialny
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 200 mln zł na dofinansowanie...
PAP
07.08.2017
Samorząd terytorialny
Dodatkowe punkty podczas oceny wniosków o dofinansowanie dostaną inwestycje samorządów o dochodach...
PAP
07.08.2017
Zamówienia publiczne
Wirus tak nazywa się lekki pojazd dalekiego rozpoznania, który dla wojsk specjalnych i rozpoznania...
PAP
07.08.2017
Zamówienia publiczne
Ponad 220 pacjentów miejskich przychodni skorzystało z pilotażowego programu teleopieki medycznej....
PAP
07.08.2017
Samorząd terytorialny
Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki zapowiedział w piątek, że ewentualne przelewy z...
PAP
07.08.2017
Samorząd terytorialny
Ponad 150 szefów firm z Europy weźmie udział w spotkaniach biznesowych w ramach finału The Tall...
PAP
07.08.2017
Samorząd terytorialny
Ponad 2 tys. nowych miejsc w przedszkolach ma szansę powstać na Podkarpaciu w ramach konkursu,...
PAP
07.08.2017
Samorząd terytorialny
Ruszyła rekrutacja pracowników do Parku Wodnego Tychy, który ma zostać otwarty w czwartym kwartale...
PAP
07.08.2017
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało gminie Kępno prawie 1,3 mln złotych dotacji na inwestycje...
PAP
07.08.2017
Samorząd terytorialny
Jan Kasprowicz, kierownik miejscowego zakładu komunalnego, został wybrany w niedzielę w...
PAP
07.08.2017
Samorząd terytorialny
Do 31 lipca 2017 r. polscy zamawiający opublikowali 12.140 ogłoszeń przetargowych w Dzienniku UE -...
Inny
07.08.2017
Zamówienia publiczne
W Gietrzwałdzie na Warmii rozpoczęła się w niedzielę II tura przedterminowych wyborów wójta. O...
PAP
06.08.2017
Samorząd terytorialny
Zamawiający przeprowadza zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro. Czy jest...
Justyna Andała-Sępkowska
06.08.2017
Zamówienia publiczne
Ok. 670 osób z kraju i zagranicy bierze udział w spływie kajakowym 500 kajaków, organizowanym w...
PAP
05.08.2017
Samorząd terytorialny
Nowy blok operacyjny, oddział intensywnej terapii, specjalistyczne poradnie mają działać za trzy...
PAP
05.08.2017
Zamówienia publiczne
Rząd zwiększył limit inwestycji w szybkie trasy. W najbliższych latach będziemy jednak wydawać...
PAP
05.08.2017
Zamówienia publiczne
Rząd kraju związkowego Dolna Saksonia utracił większość w parlamencie regionalnym po przejściu...
PAP
05.08.2017
Najbogatszą gminą w Polsce pozostaje Kleszczów (woj. łódzkie). Łączna suma dochodów w przeliczeniu...
PAP
04.08.2017
Finanse samorządów
Most Przyjaźni w centrum Cieszyna, którym można wjechać do Czech, od poniedziałku do 1 października...
PAP
04.08.2017
Samorząd terytorialny
W ciągu dwóch miesięcy w Przemyślu (Podkarpackie) zostanie uruchomiony system inteligentne miasto...
PAP
04.08.2017
Samorząd terytorialny
Przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus na nowy okres zasiłkowy przebiega spokojnie -...
PAP
04.08.2017
Samorząd terytorialny
Inwestycje samorządów o dochodach niższych niż średnia w województwie zyskają dodatkowe punkty...
Karol Kozłowski
04.08.2017
Samorząd terytorialny
200 mln zł dostaną samorządy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup...
PAP
04.08.2017
Samorząd terytorialny
Jeśli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren jest wpisany jako teren cmentarzy,...
Inny
04.08.2017
Samorząd terytorialny
Organizacje społeczne wystosowały w piątek list do wojewody maz. Zdzisława Sipiery ws. zmian w...
PAP
04.08.2017
Samorząd terytorialny