5 mln zł ma kosztować rewitalizacja dziedzińca dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach....
Klapa Marek
15.05.2013
Jednorazowa sprzedaż alkoholu przez stowarzyszenie ochotniczej straży pożarnej, w którym radny...
Anna Dudrewicz
15.05.2013
Samorząd terytorialny
Udział organizacji społecznych w postępowaniu może mieć istotny wpływ na przebieg i wynik tego...
Bartosz Starczewski
15.05.2013
Samorząd terytorialny
Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty obniżający opłaty za przedszkola został we wtorek...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
15.05.2013
Samorząd terytorialny
Maria Janion - historyk literatury, krytyk literacki, znawczyni polskiego i europejskiego...
Wachowicz Mariusz
15.05.2013
Na nadzwyczajnej sesji radni miejscy Rzeszowa przyjęli we wtorek uchwałę, w której ustalili stawki...
Huk Wojciech
15.05.2013
Samorząd terytorialny
Przecinanie krat, zakładanie nowych zamków i łańcuchów - taki jest efekt sporu między władzami...
Klapa Marek
15.05.2013
Samorząd terytorialny
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określił w drodze rozporządzenia wysokość...
Adam Bochentyn
15.05.2013
Samorząd terytorialny
Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji Komitetu Wyborczego SLD w przedterminowych wyborach...
PAP
15.05.2013
Samorząd terytorialny
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski uważa, że oferty komunalnej spółki na wywóz odpadów z miasta,...
PAP
15.05.2013
Samorząd terytorialny
W Łapach (Podlaskie) rozpoczęto we wtorek prace przy uzbrojeniu terenów pod podstrefę...
Próchnicka Izabela
15.05.2013
Pracownicy miejskich spółek przewozowych pikietowali we wtorek stołeczny ratusz w proteście przeciw...
Wachowicz Mariusz
14.05.2013
Samorząd terytorialny
Informacji nt. prawidłowego segregowania śmieci należy szukać w urzędach gmin, m.in. na ich...
Boroń Michał
14.05.2013
Samorząd terytorialny
Ponad 17 mln złotych z tzw. Funduszu Szwajcarskiego trafi do domów pomocy społecznej i placówek...
Polak-Salwa Karolina
14.05.2013
Finanse samorządów
Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,...
Agnieszka Oleksyn-Wajda
14.05.2013
Samorząd terytorialny
Rada Miasta Jarocina skarży do sądu administracyjnego decyzje wojewody wielkopolskiego, który nie...
Koprowski Jan
14.05.2013
Samorząd terytorialny
Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska zamknęła dla widzów jeden z sektorów stadionu MOSiR przy al....
Durasik Marcin
14.05.2013
W Łodzi będą budowane dwa stadiony piłkarskie - jeden od razu, drugi etapami. Taką informację...
PAP
14.05.2013
Samorząd terytorialny
Stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa nie będzie już mogło być obsadzane w drodze...
Karol Kozłowski
14.05.2013
Samorząd terytorialny
Urząd Miejski w Będzinie złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa...
PAP
14.05.2013
Osiem projektów wybrali mieszkańcy Torunia do realizacji w ramach pilotażowej edycji budżetu...
Żyromski Olgierd
14.05.2013
Finanse samorządów
NIK sugeruje, że gminy tracą ogromne pieniądze zbyt rzadko stosując tzw. opłaty adiacenckie....
PAP
14.05.2013
Samorząd terytorialny
Z dniem 12 kwietnia br. w życie weszły przepisy określające wzory i sposób sporządzania sprawozdań...
Adam Bochentyn
14.05.2013
Samorząd terytorialny
Dwanaście komitetów zawiadomiło Komisarza Wyborczego w Elblągu o zamiarze startu w przedterminowych...
PAP
14.05.2013
Samorząd terytorialny
Wójt gminy nie posiada legitymacji do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze podjęte wobec...
Anna Dudrewicz
14.05.2013
Samorząd terytorialny
2,5 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na projekty aktywizujące osoby bezrobotne...
Huk Wojciech
14.05.2013
Samorząd terytorialny
Samorząd Tarnobrzega (Podkarpackie) otrzymał z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dodatkowe 11 mln...
Huk Wojciech
14.05.2013
Finanse samorządów
Sama okoliczność korzystania przez radnego na użytek prowadzonej przez niego działalności...
Anna Dudrewicz
14.05.2013
Samorząd terytorialny
Spółka PKS2 z Warszawy apeluje do prezydenta Kielc o porozumienie w sprawie rozbudowy dworca...
Klapa Marek
14.05.2013
Samorząd terytorialny
Z dniem 19 maja br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,...
Adam Bochentyn
14.05.2013
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski