Miasto Poznań i Starostwo Powiatowe w Poznaniu pozyskały na ten cel unijną dotację w wysokości ponad 1,8 mln zł.

Jak poinformował w środę na konferencji prasowej starosta poznański Jan Grabkowski, plan transportowy powinien zostać sporządzony do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.

„Ten dokument pozwoli nam na późniejsze pozyskiwanie kolejnych dotacji na transport publiczny, na budowę dróg, tras tramwajowych i kolejowych czy parkingów P+R. Ostatnie kompleksowe badanie ruchu robione było ponad 10 lat temu. W tym czasie w aglomeracji powstało mnóstwo nowych osiedli i nowe drogi, tamte wyniki są już nieaktualne” – powiedział Grabkowski.

Wiceprezydent Poznania Mirosław Kruszyński podkreślił, że brak aktualnych danych dotyczących zachowań i preferencji transportowych mieszkańców aglomeracji poznańskiej coraz bardziej utrudnia pozyskiwanie nowych środków z UE.@page_break@

"Właśnie na takich danych buduje się uzasadnienie dla dofinansowania na konkretne projekty. W latach 2014-2020 dofinansowanie unijne dotyczyć będzie głównie transportu publicznego, tym bardziej musimy się dobrze przygotować na sprawne pozyskiwanie pieniędzy" - powiedział Kruszyński.

Jednym z kluczowych elementów projektu mają być badania ankietowe przeprowadzone na ok. 3-5 proc. ogólnej liczby osób zamieszkujących Poznań i powiat poznański.

„To będzie ogromna praca, przepytanych zostanie kilkadziesiąt tysięcy osób. W ankietach mieszkańcy aglomeracji zostaną zapytani, gdzie mieszkają, kiedy, w jakich kierunkach, jakimi drogami się poruszają. Zapytamy ich też o środki transportu, które wykorzystują” – powiedział Grabkowski.

Wiceprezydent Poznania wyjaśnił, że dzięki realizowanemu projektowi możliwe będzie stworzenie optymalnego planu rozwoju transportu publicznego w Poznaniu i 17 okolicznych gminach.

Zdaniem samorządowców, obecnym wyzwaniem jest zmiana mentalności mieszkańców aglomeracji, nie umiejących funkcjonować bez samochodu. Według szacunków, w Poznaniu jedynie co trzeci mieszkaniec, zaś w powiecie poznańskim co czwarty - korzysta ze środków transportu publicznego. 

rpo/ mki/ gma/