Jakie odsetki należy naliczyć od decyzji za odrolnienie gruntu płatnych na rzecz gminy?
Joanna Woźniak
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Zgodnie z art. 28 ust. 2 pr. bud. stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są:...
Tomasz Gawroński
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Poznania złożyli we wtorek na...
Pogrzebny Rafał
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie...
LEX
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Ustalenia poczynione w toku kontroli stacji pojazdów stanowią podstawę wszczęcie postępowania...
Anna Dudrewicz
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Czy możliwe jest zlikwidowanie placówki oświatowej bez powzięcia przez organ prowadzący stosownej...
Cezary Chabel
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Rada gminy ma prawo, a nawet obowiązek badania rzeczywistych powodów rozwiązania stosunku pracy z...
Anna Dudrewicz
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Burmistrz Dobrego Miasta Stanisław Trzaskowski zwrócił się w poniedziałek do wiceminister skarbu...
Boguszewski Marcin
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Samorząd Katowic przygotowuje pytanie do urzędu skarbowego dotyczące przygotowywanego projektu...
Babak Mateusz
05.02.2013
Ponad 130 mln zł zamierza pozyskać Kraków ze źródeł zewnętrznych na program walki ze smogiem w...
Grzyb Rafał
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Wojewoda mazowiecki odmówił wydania decyzji lokalizacyjnej ws. połączenia kolejowego z lotniskiem w...
Kalińska Agata
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywności społecznej i udziału w konsultacjach...
Koprowski Jan
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Zniżki na zakup niektórych towarów i usług przysługiwać będą w Lublinie posiadaczom okresowych...
Kopeć Zbigniew
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Dobiega końca trwająca trzy lata rozbudowa szpitala w Chmielniku. Inwestycja kosztowała prawie 8...
Klapa Marek
05.02.2013
Muzyk Włodzimierz Kiniorski, dyplomata Andrzej Słomski oraz Kieleckie Centrum Kultury znaleźli się...
Niedzielska Anna
05.02.2013
Zmiany organizacyjne dla trzech szpitali w Lublinie poprzez przeniesienie i łączenie ich oddziałów...
Chrzanowska Renata
05.02.2013
Samorząd terytorialny
Za niespełna 2 lata mieszkańcy Opoczna i okolic mają uzyskać szybkie połączenie kolejowe z Warszawą...
Szubański Kamil
04.02.2013
Czy burmistrz, zobowiązując właściciela szamba do przeciwdziałania wyciekowi, powinien się oprzeć...
Agnieszka Oleksyn-Wajda
04.02.2013
Samorząd terytorialny
UOKiK podejrzewa, że spółki Polcourt i Saltex Europa dopuściły się niedozwolonego porozumienia na...
Karol Kozłowski
04.02.2013
Samorząd terytorialny
Przez ponad miesiąc ankieterzy będą pytać mieszkańców woj. śląskiego m.in. o kierunki ich podróży,...
PAP
04.02.2013
Samorząd terytorialny
Władze niemieckich miast ostrzegają przed negatywnymi skutkami rosnącego napływu imigrantów z...
Lepiarz Jacek
04.02.2013
Samorządy coraz częściej decydują się na budżet partycypacyjny, w którym obywatele współdecydują o...
Dawid Sześciło
04.02.2013
Finanse samorządów
Uchwała o odmowie rozwiązania z radnym stosunku pracy powinna być należycie uzasadniona i nie może...
Anna Dudrewicz
04.02.2013
Samorząd terytorialny
Pełniący obecnie obowiązki wójta Zbigniew Ładny wygrał w drugiej turze przedterminowych wyborów na...
Kopeć Zbigniew
04.02.2013
Urzędniczka urzędu gminy Grażyna Lamczyk wygrała w drugiej turze przedterminowych wyborów na wójta...
Kopeć Zbigniew
04.02.2013
Niedzielne referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Pszczynie na Śląsku jest nieważne,...
Błoński Marek
04.02.2013
Samorząd terytorialny
Prawie 31,5 mln zł dotacji z budżetu państwa otrzymają w tym roku powiaty i gminy w Łódzkiem na...
Szubański Kamil
04.02.2013
Samorząd terytorialny
25 projektów dotyczących modernizacji gminnych i powiatowych dróg w woj. śląskim dostanie budżetowe...
Błoński Marek
04.02.2013
1 kwietnia w Warszawie zostanie rozszerzona strefa płatnego parkowania. Zameldowani mieszkańcy oraz...
Nocuń Katarzyna
04.02.2013
Samorząd terytorialny
Antresolą jest jedynie pomieszczenie umieszczone bezpośrednio nad stropem wewnętrznym wnętrza jego...
Anna Dudrewicz
04.02.2013
Samorząd terytorialny