Raporty społeczne to dokumenty zbierające m.in. informacje o podejściu firm do zarządzania oraz dane ekonomiczne, społeczne i środowiskowe związane z ich działalnością.

Poniedziałkową konferencję „II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” zorganizowała działająca przy zarządzie woj. śląskiego Rada ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ma ona inicjować i propagować prospołeczne wzorce w firmach i samorządach. Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR - Corporate Social Responsibility) to element działania przedsiębiorstw, uwzględniający m.in. interesy społeczne, ochronę środowiska i dobre relacje z otoczeniem. Zasady CSR nakazują firmom działać tak, by osiągnąć równowagę między efektywnością, dochodowością a interesem społecznym.

Do korzyści z wprowadzenia obowiązkowych raportów społecznych przekonywał w poniedziałek pomysłodawca Rady, jej członek, wojewódzki radny i dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Michał Wójcik.

Wskazał na przykład Danii, która od lat promuje idee CSR. Obowiązkowe raportowanie społeczne wprowadzono tam w 2008 r. - objęto nim największe przedsiębiorstwa i spółki giełdowe z udziałem państwa. Takich przedsiębiorstw jest ok. 1 tys.

„To dobry kierunek, by uniknąć patologii, żeby nie jeść np. soli z dróg (...) My, jako konsumenci, mamy prawo wiedzieć, czym zajmuje się firma, jak wygląda jej łańcuch dostaw, czy ma jakieś problemy z korupcją czy konkurencją, jak chroni środowisko. Ten obszar raportowania warto popierać. W duńskiej polityce jest kierunek, żeby promować to rozwiązanie w całej Unii Europejskiej; najpierw wielkie przedsiębiorstwa, a potem coraz niżej” - mówił Wójcik.

Jego zdaniem obowiązek raportowania powinien objąć też małe przedsiębiorstwa, których działalność może być szkodliwa dla otoczenia, podobnie jak tych wielkich. Wójcik uważa, że raportowanie nie byłoby dla nich wielkim obciążeniem.

O wzroście znaczenia raportowania społecznego w ostatnim czasie mówił też Marcin Grzybek z organizacji pozarządowej Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wymienił ten czynnik, jako jeden z aktualnych trendów w dziedzinie CSR. Wskazał, że wprowadzenie obowiązku raportowania społecznego proponuje Komisja Europejska. Zaznaczył też, że podczas gdy w Polsce powstaje ok. 30 takich raportów rocznie, przygotowują je np. wszystkie ze 100 największych brytyjskich spółek, a także ponad 80 proc. z 500 największych spółek na świecie.

"Wydaje się, że niedługo też w Polsce do tego etapu dojdziemy i nieposiadanie raportu będzie raczej negatywnym wyróżnikiem firmy na rynku" - ocenił Grzybek.

Wśród innych trendów dot. CSR przedstawiciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu mówił o roli wytycznych ONZ ws. biznesu i praw człowieka, równoważeniu łańcuchów dostaw, pojęciu zrównoważonych miast oraz nacisku na mierzenie różnych aspektów CSR – w myśl założenia, że jeśli czegoś nie można zmierzyć, nie można tym zarządzać.

W katowickiej konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Światowej Organizacji Pracy, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Ministerstwa Gospodarki, przedstawicielstwa Kraju Basków w Brukseli, Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Pierwszy „Śląski Okrągły Stół ds. CSR", odbył się w czerwcu 2012 r. w Brukseli. Jego efektem był raport „Wzmocnienie regionalnego wymiaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu" zredagowany przez biuro regionalne woj. śląskiego w Brukseli.

Radę ds. społecznej odpowiedzialności biznesu powołał w lipcu 2011 r. zarząd woj. śląskiego. Na czele Rady stoi wicemarszałek województwa, w jej skład wchodzą też wojewódzcy radni, dyrektorzy niektórych wydziałów urzędu marszałkowskiego, a także przedstawiciele pracodawców, środowisk gospodarczych i wojewódzkich struktur związków zawodowych. Są też reprezentanci organizacji pozarządowych i wojewody śląskiego.