"Otyłość jest poważną chorobą cywilizacyjną, a problem nadwagi dotyczy znacznej części społeczeństwa i coraz częściej dotyka osób młodych. Dlatego bardzo ważne jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowego stylu życia, zachęcanie ich do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania" – podkreślił podczas inauguracji programu marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Program edukacyjno-leczniczy skierowany jest do osób do 18. roku życia, u których stwierdzona zostanie nadwaga lub otyłość. Młodzi pacjenci kierowani będą na leczenie przez pielęgniarki szkolne.

U osób, które mają podwyższony wskaźnik masy ciała, wykonywane zostaną badania, m.in. poziomu cholesterolu i glukozy. Uczestnicy programu najpierw trafią pod opiekę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek szkolnych, wezmą też udział w organizowanych przez gminę zajęciach ruchowych.

W przypadku braku efektów terapii, a także w przypadku osób z BMI powyżej 30, uczestnicy programu będą kierowani na spotkania z lekarzem zajmującym się chorobami metabolicznymi lub endokrynologiem oraz dietetykiem i psychologiem.

"W realizację programu angażują się też samorządy powiatowe, które przeprowadzą szkolenia dla nauczycieli i rodziców oraz gminne, które przeprowadzą nabór uczestników oraz zorganizują badania, spotkania edukacyjne i zajęcia ruchowe. Program zakłada też przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i lekarzy" - zaznaczyła rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Beata Krzemińska.

Koordynatorem programu jest Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy. Jego zadaniem jest opracowanie harmonogramu działań, określenie standardów postępowania z pacjentami, opracowanie materiałów edukacyjnych dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, a także zorganizowanie szkoleń dla pracowników służby zdrowia zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

Z danych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski w Toruniu, wynika, że w Europie problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała ma co piąte dziecko, a co roku stwierdza się 400 tys. nowych przypadków nadwagi lub otyłości. W Polsce rozpoznaje się nadmierną masę ciała u ok. 15 proc. dzieci, a otyłość u 4 proc., ale liczba młodych ludzi dotkniętych tym problemem stale rośnie. Problem nadwagi i otyłości dotyka coraz młodszych, nawet 2-letnich dzieci.

Urząd Marszałkowski na realizację nowego przedsięwzięcia w 2013 roku przeznaczył 155 tys. zł.