Ponad 251 tys. osób zalega z zapłatą alimentów

Prawo rodzinne Szkoła i uczeń

Długi alimentacyjne przekraczają już 10 mld zł, a z zapłatą alimentów zalega ponad 251 tys. osób - wynika z badania przeprowadzonego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i Stowarzyszenie Dla Naszych Dzieci. Ponad połowa rodziców, którzy opiekują się dziećmi i nie otrzymują alimentów, ocenia, że mają one zdecydowanie gorsze warunki do nauki niż ich rówieśnicy.

15.09.2021

ZUS: W całym kraju złożono już 2,8 mln wniosków o wyprawkę szkolną

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna

Prawie 130 mln zł trafiło do rodziców i opiekunów z województwa śląskiego na zakup wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start”. W całym kraju złożono łącznie 2,8 mln wniosków, a kwota wypłaconych świadczeń 300+ przekroczyła 1,1 mld zł – poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać do końca listopada br.

14.09.2021

WSA: Stypendium nie tylko dla uczniów z własnej gminy

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Organ uchwalił, że o stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że regulacja ta stanowi istotne naruszenie prawa. Ustawa o systemie oświaty zakłada bowiem, że pomoc jest udzielana uczniom pobierającym naukę na terenie danej jednostki samorządu, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

14.09.2021

Fama niesie, dzieci prosiły - tajemnicze uzasadnienia patriotycznych wycieczek i zmian w prawie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Mieliśmy sygnały, przyszły listy, proszono nas – tak mniej więcej brzmią uzasadnienia rządowych przedsięwzięć, a o szczegóły na temat wnioskujących trudno. Dotyczy to zarówno aktów prawnych wprowadzających bardzo istotne zmiany w prawie oświatowym, jak i finansowanych ze środków publicznych programów. Tymczasem jeżeli resort ma stosowne dokumenty, powinien się nimi podzielić.

03.09.2021

Apel samorządowców i organizacji w obronie szkoły

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

O zaniechanie prac nad zmianami dewastującymi polską szkołę, o szerokie konsultacje i dialog dla wypracowania programów wspierających polską szkołę, która jest w bardzo trudnej sytuacji po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii i boryka się z wieloma wyzwaniami oraz problemami uczniów i nauczycieli - zaapelowali we wtorek samorządowcy, organizacje społeczne i związki nauczycielskie.

31.08.2021

Napięcie w stosunkach z Izraelem narasta - będą ograniczenia dla wycieczek szkolnych?

Szkoła i uczeń

Kończymy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych analizę prawną podstaw, na których odbywają się wycieczki młodzieży izraelskiej do Polski - poinformował wiceminister w tym resorcie Paweł Jabłoński. I dodał, że po jej zakończeniu, które nastąpi jeszcze we wrześniu, będą proponowane dalsze działania. Mają one dotyczyć zarówno organizacji wycieczek jak i treści przekazywanych uczestnikom.

31.08.2021

Od 1 września zmiany na liście lektur

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Od 1 września zmiany na liście lektur. Zniknie z niej kilka pozycji: "niezgodnych z wartościami określanymi w podstawie programowej", m.in. poezja Marcina Świetlickiego i "Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego. Ministerstwo Edukacji i Nauki chce też nieco utrudnić życie uczniom, którzy nie chcą chodzić na wychowanie do życia w rodzinie.

30.08.2021

WSA: To nie wójt ustala zasady przyznawania nagród dla uczniów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Szkoła i uczeń

Wójt nie może wydać zarządzenia w sprawie trybu i zasad przyznawania nagród dla wyróżniających się uczniów. Uregulowanie tej materii należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Przekroczenie uprawnień upoważnia do wyeliminowania zarządzenia z obrotu prawnego, chyba że zachodzą przesłanki, aby ograniczyć się jedynie do stwierdzenia, że zostało ono wydane z naruszeniem prawa.

30.08.2021

Indywidualne nauczanie możliwe zdalnie także od września

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Jest już nowela rozporządzeń dotyczących indywidualnego nauczania - w przyszłym roku szkolnym również będzie ono mogło być prowadzone zdalnie. To przedłużenie przepisów, które obowiązywały już w tym roku szkolnym. Zajęcia indywidualne nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami.

27.08.2021

MEiN: Przygotowujemy szkoły do pracy stacjonarnej

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało w czwartek, że przygotowuje się do nauki w szkole w trybie stacjonarnym. - Jesteśmy w kontakcie z nauczycielami i rodzicami, szkoły otrzymają materiały edukacyjne dotyczące ochrony przed zakażeniem koronawirusem – poinformował resort.

19.08.2021

Resort edukacji opublikował kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 września i zakończy 24 czerwca 2022 roku. Ferie zimowe, zaplanowane na cztery tury, jako pierwsi rozpoczną 17 stycznia uczniowie w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim.

17.08.2021

Na razie bez cnót niewieścich w polityce oświatowej państwa

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Jeden z doradców ministra edukacji dr hab. Paweł Skrzydlewski stwierdził ostatnio, że rolą edukacji jest ugruntowywanie w dziewczętach cnót niewieścich. Zrodziło to sporo wątpliwości i zainspirowało posłów do wystosowania interpelacji. Wiceminister Dariusz Piontkowski wyjaśnia, że resort nie ma w planach wprowadzenia takich zapisów - choć przy okazji uchyla nieco rąbka tajemnicy w kwestii, czym owe cnoty są.

14.08.2021

Początek roku pokaże skalę kadrowych problemów szkół

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Narasta kryzys kadrowy w polskiej oświacie. Nauczyciele "rzucają papierami" nie tylko z powodu niesatysfakcjonujących pieniędzy za wykonywaną pracę. Robią to też z powodu polityki rządu, a szczególnie z powodu ideologizującego ministra Przemysława Czarnka. Samorządowcy też często nie mogą się z nim dogadać. Koniec sierpnia może pokazać prawdziwe spustoszenie w szkolnych kadrach.

12.08.2021

Rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych odbywa się zgodnie z harmonogramem. Zakończył się już nabór podstawowy, a we wtorek, 3 sierpnia, ruszyła rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. Kandydaci mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do czwartku, 5 sierpnia, do godziny 15.00.

03.08.2021

Poradnik ZUS: Renta rodzinna dla maturzysty i studenta na okres wakacji

Domowe finanse Szkoła i uczeń Emerytury i renty

Maturzyści, którzy wybierają się na studia, albo studenci czy słuchacze, którzy skończyli jeden kierunek studiów i zaczynają drugi, mogą otrzymywać rentę rodzinną także w wakacje, jeśli spełnią określone warunki – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do takiej renty ma także student, któremu uczelnia udzieliła urlopu dziekańskiego.

29.07.2021

Sprzątanie boiska za szkolny wybryk - MS wraca do pomysłu

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by drobne uczniowskie wybryki nie trafiały do sądów rodzinnych. Wraca więc do pomysłu aby w takich sytuacjach mogli działać dyrektorzy szkół - m.in. poprzez nakazywanie prac porządkowych na terenie placówki. Sceptycznie podchodzą do tego zarówno dyrektorzy - podkreślając, że barierą nie do przejścia mogą okazać się rodzice - ale też sędziowie rodzinni,

26.07.2021

Zdawalność egzaminów zawodowych na podobnym poziomie co przed pandemią

Szkoła i uczeń

Zdawalność egzaminów zawodowych wyniosła w sesji: lato 2020 - 93 proc., zima 2021 - także 93 proc., w części praktycznej: lato 2020 - 94 proc., zima 2021 - 77 proc. - nie odbiegała znacznie od tej przed pandemią. MEiN i CKE wskazują, że wyniki egzaminów zawodowych w sesjach lato 2020 oraz zima 2021 nie są w pełni porównywalne ze względu na niewielką liczbę zdających

07.07.2021

Matura 2023 - uczniowie już się boją, nauczyciele krytykują wymagania

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Uczniowie i nauczyciele, którym przyjdzie zmierzyć się z maturą 2023, są zaniepokojeni. Egzamin z niemal każdego przedmiotu w nowej formule jest krytykowany. Zdaniem praktyków, matematyki może nie zdać nawet 50 proc. nowych maturzystów. Trudniejszy ma być też egzamin z historii. Mimo wielu zastrzeżeń i lęków, nie ma mowy o odroczeniu startu nowej matury.

05.07.2021

Amnesty: Zamach na autonomię polskiej szkoły

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Upolitycznienie, ograniczenie roli samorządów w edukacji, zagrożenie dla pluralizmu prezentowanych poglądów – takie konsekwencje mogą dotknąć polskie szkoły po wprowadzeniu proponowanych przez ministra Przemysława Czarnka zmian w prawie oświatowym ocenia Amnesty International.

04.07.2021
Prawo.pl