Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecą więcej badań

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą wystawiać skierowania na badania dotyczące najczęstszych alergenów wziewnych, takich jak pyłki drzew, kurz, a także pokarmowych - jak mleko, orzechy czy pszenica - informuje Porozumienie Zielonogórskie. To pozwoli na szybszą diagnostykę alergii oraz skuteczniejsze leczenie. Lekarz POZ będzie w stanie wdrożyć odpowiednie leczenie lub szukać innych przyczyn dolegliwości. Dzięki tym zmianom chorzy nie będą już musieli tracić czasu na oczekiwanie w kolejce do alergologa.

03.11.2023

Luka w prawie. Rodzina chorego decyduje, choć nie powinna

Pacjent Zawody medyczne

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich istnieje luka prawna, która nie zabezpiecza odpowiednio praw i wolności osobistej nieubezwłasnowolnionych pacjentów, którzy w związku ze stanem zdrowia nie mogą wyrazić świadomej woli przy przyjęciu do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że trwają intensywne prace w ramach strategicznego przeglądu systemu opieki długoterminowej w Polsce, które mają uregulować także ten problem.

01.11.2023

Od 1 listopada recepty na leki psychotropowe tylko w wersji elektronicznej

Pacjent Farmacja

Recepty na środki odurzające lub substancje psychotropowe od 1 listopada 2023 r. mogą być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej. Recepty papierowe wystawione przed tym dniem zachowują ważność zgodną z terminem ich realizacji. W przypadku leków odurzających i psychotropowych jest 30 dni na ich wykupienie w aptece. Tym samym od 1 grudnia w aptece nie zostanie zrealizowana żadna recepta papierowa na te środki lub substancje.

31.10.2023

Psychoterapia na NFZ także dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu

Pacjent

Bliscy osoby uzależnionej od alkoholu, którzy doświadczają skutków jej picia, ale nie są rodziną, także będą mogli skorzystać z działań zapobiegawczo-leczniczych i programu psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień. Niejednoznaczne przepisy stwarzały dotychczas problemy interpretacyjne, czy takie osoby, obok rodziny, mogą skorzystać ze wsparcia placówki w ramach NFZ.

31.10.2023

Akt pośmiertnej donacji ciała wymaga uwierzytelnienia notariusza

Pacjent

Akt donacji jest dobrowolny, nieodpłatny i nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych. Podpis donatora na akcie donacji musi być uwierzytelniony przez notariusza. To jedyny koszt, który musi ponieść osoba przekazująca pośmiertnie swoje ciało nauce. Mimo coraz częstszego wykorzystywania na studiach medycznych symulatorów, ludzkie ciało pozostaje niezbędne w kształceniu adeptów zawodów medycznych.

31.10.2023

Procedury przerywania ciąży - pod nadzorem urzędników i w politycznym tyglu

Pacjent Opieka zdrowotna

Do 15 listopada minister zdrowia powinien otrzymać do akceptacji wytyczne dla szpitali dotyczące procedur związanych z przerywaniem ciąży. Ostatnie spotkanie zespołu, który ma je przygotować, odbędzie się przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji. W jego skład wchodzą oprócz wybranych przez ministra specjalistów, także urzędnicy resortu zdrowia. Jest ryzyko dualizmu, bo wytyczne przygotowują też towarzystwa naukowe - często bez oczekiwanego wsparcia państwa.

31.10.2023

Wyniki badań histopatologicznych - obowiązkowo w systemie informatycznym

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Podmioty sprawujące opiekę nad pacjentami mają obowiązek zamieszczać w Systemie Informacji Medycznej, czyli SIM, wyniki badań histopatologicznych. Wynika to z ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jednak, aby zapewnić prawidłowy przepływ i przetwarzanie danych w systemie, w tym także pacjentów nieposiadających Internetowego Konta Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia zaleca wymianę wyników badań histopatologicznych na dotychczasowych zasadach.

30.10.2023

Prof. Wieczorowska-Tobis: Konieczne są nowe formy wsparcia pacjenta w opiece długoterminowej

Pacjent Opieka zdrowotna

Niesamodzielny człowiek może być fizycznie sprawny. Dlatego obok skali Barthel kluczowa jest ocena funkcji poznawczych. Tylko szersza ocena całościowa da w rzeczywistości pełny obraz ograniczeń samodzielności pacjenta – mówi w rozmowie z Prawo.pl prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

30.10.2023

TSUE: Pacjent ma prawo do otrzymania pierwszej kopii dokumentacji bezpłatnie

Pacjent Zawody medyczne

Przepisy krajowe, nawet w celu ochrony interesów gospodarczych lekarzy prowadzących, nie mogą obciążać pacjenta kosztami pierwszej kopii jego dokumentacji medycznej. Co więcej, pacjent ma prawo uzyskać pełną kopię dokumentów znajdujących się w jego dokumentacji medycznej, jeżeli jest to konieczne do zrozumienia zawartych w tych dokumentach danych osobowych - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

30.10.2023

NRL: Kryteria stwierdzenia śmierci mózgu powinny wynikać z wiedzy medycznej

Pacjent Zawody medyczne

W ocenie samorządu lekarskiego kryteria, od których zależy stwierdzenie trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu - śmierci mózgu - powinny być wyłącznie odzwierciedleniem aktualnej wiedzy medycznej i podlegają ustaleniu przez naukowe środowiska medyczne. - Dlatego nie powinno się im nadawać rangi aktu prawnego powszechnie obowiązującego - ustawy czy rozporządzenia - pisze Naczelna Izba Lekarska.

27.10.2023

Państwo dopłaci do prywatnej wizyty u lekarza - rozwiązanie realne, ale ryzykowne

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Chodzi o rozładowanie kolejek do specjalistów. To może się udać. Jednak w dłuższej perspektywie refundowanie wizyt prywatnych nie naprawi systemu publicznego, a kolejki pacjentów po prostu się przeniosą - przestrzegają eksperci. Przekonują jednocześnie, że jest to rozwiązanie do udźwignięcia przez NFZ, o ile będzie wprowadzane etapami. Dostrzegają także ryzyka - m.in. pole do nadużyć, polegające na generowaniu niepotrzebnych świadczeń.

27.10.2023

Leczenie boreliozy szkodliwą metodą - interweniuje Rzecznik Praw Pacjenta

Pacjent Zawody medyczne

W związku z możliwym rozpoznawaniem i leczeniem boreliozy oraz innych chorób odkleszczowych przez osobę bez uprawnień lekarskich, Rzecznik Praw Pacjenta zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Rzecznik wszczął także 25 postępowań dotyczących leczenia boreliozy przez placówki medyczne. W zakończonych 20 stwierdził naruszenie zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

26.10.2023

System będzie ostrzegał o liczbie recept na leki psychotropowe do 31 grudnia 2023 r.

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Jeszcze do końca roku system będzie jedynie ostrzegał o liczbie wystawionych e-recept na lek odurzający lub lek psychotropowy, a nie będzie blokował wystawienia e-recepty na te leki. Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że wynika to z konieczności dostosowania się podmiotów leczniczych do technicznych oraz organizacyjnych wymogów wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie środków odurzających.

25.10.2023

SN: Dentysta zepsuł stary mostek, a nowy był wadliwy

Prawo karne Pacjent Zawody medyczne

Lekarz dentysta źle wykonała mostek u pacjentki, więc została ukarana upomnieniem. Sąd Najwyższy podzielił pogląd, zgodnie z którym termin siedmiodniowy na zarządzenie rozprawy przewidziany w tym przepisie powinien być dochowany. Ale obwiniony, który świadomie i z własnej woli nie korzysta z udostępnionych przepisami procesowymi form realizacji prawa do obrony, nie może skutecznie powoływać się na pogwałcenie tego prawa.

25.10.2023

Głuchy telefon. Infolinia onkologiczna, o której nikt nie wie

Pacjent Opieka zdrowotna

Infolinia onkologiczna według Ministerstwa Zdrowia już działa. Pacjent nie zarejestruje się jednak dzięki niej na wizytę u specjalisty, co zakłada ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), bo ten przepis wejdzie w życie dopiero w kwietniu 2024 r. Dowie się natomiast o organizacji opieki w KSO. O ile w ogóle na infolinię onkologiczną zadzwoni, bo o tym, że ta już działa, a numer jest ten sam, co na Telefoniczną Informację Pacjenta, nie wiedzą ani organizacje pacjenckie, ani pacjenci.

24.10.2023

Liberalizacja prawa aborcyjnego podwójnie zablokowana

Pacjent

Układ sił w przyszłym Sejmie nie pozwoli zwolennikom prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży na odrzucenie prezydenckiego weta. Dlatego nawet gdyby ustawa liberalizująca prawo aborcyjne, narażając na szwank rządową koalicję, została uchwalona, to nie wejdzie w życie. Szanse na powodzenie mogą mieć natomiast próby ustawowego złagodzenia orzeczenia TK z 2020 r. i dopuszczenia aborcji w przypadku wad letalnych, bo proponował to 3 lata temu sam prezydent Andrzej Duda.

21.10.2023

Indywidualny program treningowy i dieta "na NFZ" - rozporządzenie weszło w życie

Pacjent Opieka zdrowotna

W piątek rozpoczął się pilotaż programu „Recepta na Ruch”. Pacjent może skorzystać z dwóch modułów. Pierwszym są treningi stacjonarne prowadzone przez fizjoterapeutę. Drugim - własna praca pacjenta przy pomocy narzędzia w aplikacji mojeIKP. Pacjent otrzyma też zalecenia żywieniowe w Internetowym Koncie Pacjenta i od dietetyka.

20.10.2023

Gdy zawiedzie państwo, obawa o zdrowie może być podstawą do odszkodowania

Pacjent Koronawirus szczepienia

Rzecznik Praw Pacjenta nie posiada informacji o rozstroju zdrowia lub innych dolegliwościach u osób, które otrzymały szczepionkę przeciwko Covid z serii wskazanej w raporcie NIK jako wadliwa. Gdyby okazało się, że nadzór państwa rzeczywiście nie zadziałał, do dochodzenia odszkodowania może wystarczyć sama obawa o zdrowie - zauważają prawnicy. Jednak według GIF do takiej sytuacji nie doszło, a szczepionki z wadą jakościową nigdy nie trafiły do Polski.  

20.10.2023

Nowe ośrodki koordynujące leczenie chorych z neurofibromatozami

Pacjent Opieka zdrowotna

Do czterech funkcjonujących od 2020 r. ośrodków koordynujących leczenie pacjentów z neurofibromatozami dołączą dwa kolejne: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie. We wrześniu program pilotażowy dla tych chorych został przedłużony o ponad rok i potrwa do końca 2024 r. To dobre wiadomości dla pacjentów z tym rodzajem chorób rzadkich.

19.10.2023

Choroby rzadkie - resort zdrowia uruchomił stronę internetową

Pacjent Opieka zdrowotna

Platforma „Choroby Rzadkie” powstała, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym dostęp do wiarygodnego źródła informacji o tych schorzeniach, to jeden z elementów realizacji Planu Dla Chorób Rzadkich - podkreśla Ministerstwo Zdrowia. I zaznacza, że pacjenci oraz pracownicy ochrony zdrowia znajdą tam fachową wiedzę oraz pomocne wskazówki dotyczące chorób, diagnostyki i leczenia.

18.10.2023