Osoby głuche mogą skorzystać z teleporady w TPK

Pacjent Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość skorzystania z teleporady osobom głuchym i niedosłyszącym. Teleplatforma pierwszego kontaktu wzbogacona została o dodatkową funkcję – tłumacza języka migowego. Aby jednak skorzystać z niego, najpierw trzeba wysłać formularz przez internet.

17.02.2022

Lekarz może wydłużyć izolację w szóstej dobie jej trwania

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus

Lekarz rodzinny może przedłużyć okres izolacji w oparciu o ocenę stanu zdrowia pacjenta w trakcie porady albo teleporady, która ma miejsce nie wcześniej niż w szóstej dobie izolacji. W przypadku decyzji o przedłużeniu izolacji lekarz jest obowiązany do poinformowania pacjenta o terminie jej zakończenia.

15.02.2022

Leki na trzy choroby rzadkie z refundacją

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja

Pojawi się refundacja leków w leczeniu pacjentów z mukowiscydozą, pierwotną hiperoksalurią typu 1 oraz dystrofią mięśniową Duchenne'a - poinformował we wtorek Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia. Nowe terapie mają być finansowane z Funduszu Medycznego. Pierwsze ośrodki zaoferują je już w marcu, pozostałe w maju.

15.02.2022

Iniekcje dożylne w domu pacjenta na pisemne zlecenie lekarza

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Pielęgniarka powinna wykonywać zabiegi w postaci iniekcji dożylnych w domu pacjenta wyłącznie na pisemne zlecenie lekarskie, zawarte w dokumentacji medycznej. Zlecenie powinno określać nazwę leku, dawki, sposób i czas podawania. To lekarz decyduje o leczeniu zależności od stanu pacjenta i choroby i ponosi za to odpowiedzialność. Są również sytuacje, gdy pielęgniarka może odmówić podania zastrzyku.

15.02.2022

Bezpłatne testy antygenowe dostępne także w laboratoriach

Pacjent Koronawirus

Od 28 stycznia 2022 r. bezpłatny test antygenowy w kierunku Covid-19 bez skierowania może być też przeprowadzony przez pracownika laboratorium albo mobilnego punktu pobrań. To oznacza, że darmowe testy będą dostępne nie tylko w aptekach. I wszystko wskazuje na to, że więcej testów wykona tzw. diagnostyka, która dotychczas robiła bezpłatne testy PCR na podstawie skierowania. NFZ podkreśla, że ciągle zgłaszają się nowe podmioty.

04.02.2022

Kto wystawia wniosek o nadanie stopnia niepełnosprawności stałej i czasowej? 

Pacjent Opieka zdrowotna

Wniosek o nadanie stopnia niepełnosprawności stałej i czasowej składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciela ustawowy albo, za ich zgodą, ośrodek pomocy społecznej. Jeśli więc lekarz złoży wniosek do powiatowego zespołu orzekającego w imieniu swojego pacjenta, ten nie zostanie rozpatrzony.

31.01.2022

Lekarz musi mieć zgodę pacjenta na stosowanie Molnupiraviru

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus

Głośny od kilku dni lek na Covid-19 nie jest jeszcze zarejestrowany w Unii Europejskiej. Wniosek w tej sprawie jest wciąż procedowany przez Europejką Agencję Leków. By mógł być stosowany w Polsce minister zdrowia dopuścił go na specjalnych zasadach. To zaś oznacza, że pacjenci muszą wyraźnie zgodzić się, że chcą go zażyć.

28.01.2022

Od lutego będą nowe, niekorzystne wyceny rehabilitacji

Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia nie wycofał się z niekorzystnych zasad wyceny rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej. Jedynie dodał dwa nowe świadczenia: zabieg masażu wart 18 zł oraz 15 minut rehabilitacji domowej za które zapłaci ok. 15 zł. Krajowa Izba Fizjoterapeutów protestuje, bo nowe wyceny nie odzwierciedlają obecnej sytuacji finansowej.

17.01.2022

WSA: Obie jednostki orzecznicze muszą zbadać pracownika z podejrzeniem choroby zawodowej

Pacjent Prawo pracy

Orzeczenie stwierdzające rozpoznanie choroby zawodowej jest wydawane przez jednostkę orzeczniczą. Jeśli pracownik nie zgadza się z jego treścią, sprawę przejmuje jednostka drugiego stopnia. Przepisy nie wprowadzają jednak kontroli instancyjnej. Nie weryfikuje ona więc prawidłowości dokumentu, tylko przeprowadza ponowne badanie i wydaje kolejną opinię.

17.01.2022

Bezpłatny transport pacjenta do domu po zakończeniu leczenia

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Bezpłatny transport po wypisie ze szpitala do miejsca zamieszkania przysługuje tylko pacjentowi z dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą mu korzystanie z transportu publicznego. W określonych przypadkach na zlecenie lekarza przysługuje pacjentowi transport finansowany przez szpital w 40 proc. Resztę trzeba dopłacić.

12.01.2022

Pierwszą kopię dokumentacji medycznej pacjent dostaje za darmo

Pacjent Opieka zdrowotna RODO

Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Pierwsza kopia, a także ta pobierana w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, powinna być przekazana pacjentowi bezpłatnie. Gdy szpital odmawia bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii można się poskarżyć do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Rzecznika Praw Pacjenta.

11.01.2022

Co zrobić, gdy pacjent odmawia leczenia

Pacjent Zawody medyczne

Rzadko się zdarza, że pacjent odmawia leczenie, mimo ewentualnych wskazań. Coraz częściej jednak pacjenci zamiast tradycyjnych metod wybierają alternatywne. Co wówczas? Standardowo w takiej sytuacji warto uzyskać pisemne oświadczenie pacjenta o rezygnacji z leczenia.

11.01.2022

Zasady postępowania ze zwłokami zależą od okoliczności zgonu

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus

Sposób postępowania ze zwłokami zależy od miejsca zgonu i okoliczności, które mu towarzyszyły. Przepisy określają sposób postępowania w tym zakresie. Prawodawca wprowadził także specjalne procedury w odniesieniu do zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Regulacje te wdrażają szczególne środki ostrożności.

11.01.2022

WSA: Pominięcie zakładowego lekarza nie przekreśliło stwierdzenia choroby zawodowej

Pacjent Administracja publiczna Prawo pracy

Organ uchylił decyzję stwierdzającą chorobę zawodową, ponieważ pracownik zgłosił jej podejrzenie z pominięciem lekarza. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że doszło do naruszenia przepisów, ale było ono nieistotne i nie miało wpływu na wynik sprawy. W toku postępowania uzyskano bowiem orzeczenie lekarskie wydane przez jednostkę pierwszego stopnia.

11.01.2022

Nieubezpieczeni z prawem do bezpłatnego leczenia psychiatrycznego

Pacjent Opieka zdrowotna

Konstytucja gwarantuje prawo do ochrony zdrowia i nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. W sposób szczególny odnosi się to do zaburzeń psychicznych. Dlatego też pacjenci, którzy się z nimi zmagają, ale nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą bez opłat korzystać ze świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

03.01.2022

Pacjent ze skierowaniem w trybie pilnym ma pierwszeństwo przed przypadkami stabilnymi

Pacjent Opieka zdrowotna

Gdy badanie powinno być wykonane w trybie pilnym, na skierowaniu powinna znaleźć się adnotacja lekarza wystawiającego skierowanie "pilne". Wtedy pacjent kierowany jest do odrębnej kolejki oczekujących, co oznacza, że badanie będzie wykonane w krótszym terminie niż byłoby standardowo. To jednak nie oznacza, że miejsce znajdzie się za kilka dni.

27.12.2021

Brak szczepienia lub testu na Covid-19 nie przekreśla rodzinnego porodu

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami ministra zdrowia w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w czasie epidemii, szpital nie może żądać od ojca zaświadczenia o szczepieniu lub negatywnego wyniku testu. Mimo to w wielu placówkach są one wymagane. - Uzależnianie uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku testu nie powinno mieć miejsca - podkreślają MZ i NFZ.

25.12.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski