Chmielowiec: Potrzebujemy strategii nakierowanej na jakość

Pacjent Opieka zdrowotna

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta to "gamechanger", jeśli chodzi o fundamenty w ochronie zdrowia. Do zarządzania potrzebujemy zbierać dane i je analizować, a ustawa o jakości porządkuje tę kwestię. To krok w kierunku tego, by system ochrony zdrowia budować na wartości – mówił Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, w piątek na Konferencji „Zmiany w Ochronie Zdrowia 2023 r”.

29.09.2023

Opiekę koordynowaną realizują w większości małe przychodnie

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Dotychczas 27 proc. POZ przystąpiło do realizacji opieki koordynowanej. To dużo więcej niż prognozowane 10 proc., które miały wejść do programu - zauważa Federacja Porozumienie Zielonogórskie. Zdecydowana większość z nich, bo aż dwie trzecie, to małe przychodnie w niewielkich miejscowościach. Ci, którzy zaczęli wdrażać opiekę koordynowaną, są przekonani, że skorzystają przede wszystkim pacjenci właśnie z małych miejscowości, gdzie dostęp do specjalistów jest trudniejszy.

27.09.2023

Zwolnienie lekarskie z lekcji? Szkoła nie może tego wymagać

Pacjent Zawody medyczne

Rodzice ubiegający się o zwolnienie lekarskie dla uczącego się dziecka, niepotrzebnie wydłużają kolejki w przychodniach. Szkoły nie mają bowiem podstawy prawnej do tego, aby wymagać od ucznia potwierdzenia, że nieobecność w szkole wynika z choroby. Lekarze zwolnienia wystawiają jedynie uczniom szkół zawodowych i techników, którzy pracują np. w ramach praktyk. W pozostałych wypadkach lekarz nie ma nawet systemowej możliwości wystawienia "zwolnienia" uczniowi.

27.09.2023

Standardy opieki geriatrycznej - teoria rozmija się z praktyką

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie

Geriatra w poradni jest sam. Tymczasem powinien mieć wsparcie zespołu, chociażby psychologa, który pomoże w diagnozie seniora. Wynika to ze specyfiki starszych pacjentów, którzy przyjmują leki na wiele chorób jednocześnie. Bez kompleksowego podejścia, pacjent-senior jest leczony fragmentarycznie. Standardy są, ale na papierze - brakuje odpowiedniego finansowania i zachęt. W efekcie blisko połowa geriatrów pracuje poza specjalizacją.

26.09.2023

Konferencja "Zmiany w Ochronie Zdrowia" już 29 września

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie Compliance

Już w piątek, 29 września, w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się Konferencja "Zmiany w Ochronie Zdrowia 2023". Tym razem pod hasłem: "Jakość przede wszystkim". Uczestnicy paneli będą dyskutować o zarządzaniu jakością, ale także o trendach w rozwoju kadr, korzyściach z integracji nowoczesnych technologii czy ESG w sektorze medycznym. Podczas finałowej gali poznamy laureatów V edycji konkursu "Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia - Leaders of VBHC"

25.09.2023

Nie tak łatwo o bezpłatny lek - resort ograniczył uprawnienia lekarzy

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Lekarz z centrum zdrowia psychicznego, szpitala psychiatrycznego, zatrudniony w hospicjum i ten z prywatnego gabinetu - nie wystawi pacjentowi recepty z uprawnieniem „DZ” i „S”, czyli na bezpłatny lek. Decyzja jest niezrozumiała, bo refundacja jest uprawnieniem pacjenta, a nie przychodni czy danego lekarza - mówi rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej. Lekarze zauważają, że jest to sprzeczne z wysiłkami podejmowanymi na rzecz reformy psychiatrii.

25.09.2023

Dostęp do znieczulenia podczas porodu - według MZ anestezjologów ma być więcej

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

W 2022 r. tylko 14 proc. porodów odbyło się ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, które jest refundowane przez NFZ – wynika z raportu NFZ. W niektórych województwach takie znieczulenie jest praktycznie niedostępne, w innych można z niego skorzystać tylko w największych miastach. Brak faktycznej możliwości podania znieczulenia, gdy jest ono prawnie gwarantowane, może świadczyć o naruszeniu praw pacjenta do poszanowania godności i intymności oraz leczenia bólu i prawa do świadczeń zdrowotnych – uważa RPO.

23.09.2023

Jak udowodnić prawo do ulgi rehabilitacyjnej na leki

Pacjent PIT Niepelnosprawność

Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki na leki w wysokości ponad 100 zł miesięcznie. Przepisy wymagają, by udowodnić konieczność stosowania medykamentów, jednak nie precyzują, w jaki sposób. Według Ministerstwa Finansów pomocne mogą być wszelkie dowody, w tym m.in. zaświadczenia od lekarzy specjalistów, kserokopie recept oraz zalecenia przyjmowania leków specjalistycznych.

23.09.2023

Na wiele miesięcy osoby z niepełnosprawnościami tracą uprawnienia

Pacjent Zawody medyczne Niepelnosprawność

Nawet osiem miesięcy czekają na komisję orzeczniczą osoby, którym po covidzie wygasło orzeczenie o niepełnosprawności - wynika z danych zebranych przez Prawo.pl. To rekordziści, ale urzędnicy w całym kraju mówią o rosnącej liczbie wniosków i braku lekarzy orzeczników. Chociaż decyzja o stopniu niepełnosprawności może być wydana z datą wsteczną, to oczekujący na długie miesiące tracą szereg uprawnień. Obawiają się o zatrudnienie, jeśli orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wymaga pracodawca.

21.09.2023

Poradnictwo antynikotynowe do poprawki

Pacjent Opieka zdrowotna

Przez ostatnie dwa lata liczba palaczy w Polsce wzrosła do 29 procent. Znacząco wzrosły też kwoty wydawane na leczenie raka płuc. Natomiast wartość rozliczanych świadczeń w programie profilaktyki chorób odtytoniowych od kilku lat systematycznie spada. Funkcjonujący system poradnictwa antynikotynowego wymaga gruntownych zmian – twierdzą eksperci. Jedną z możliwości do wykorzystania jest opieka farmaceutyczna w zakresie takiego poradnictwa.

20.09.2023

MEiN i MZ: Będzie zmiana standardów kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

Pacjent Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia poinformowały, że od przyszłego roku akademickiego obowiązywać będą znowelizowane standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany dotyczą m.in. obowiązkowego egzaminu standaryzowanego (OSCE) i zwiększenie liczby godzin zajęć w symulowanych warunkach klinicznych.

19.09.2023

NFZ dopuszcza rozliczenie wizyty u psychologa bez skierowania

Pacjent Zawody medyczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy mieć skierowanie, aby skorzystać ze świadczeń psychologicznych dla dorosłych. Narodowy Fundusz Zdrowia - mając na uwadze potrzebę utrzymania odpowiedniego poziomu dostępności do świadczeń psychologicznych – dopuszcza jednak w przypadkach nagłych możliwość rozliczania świadczeń psychologicznych bez skierowania - poinformowało Prawo.pl biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia.

19.09.2023

Za błędy organizacyjne i systemowe na końcu i tak odpowie medyk

Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie Compliance

Jedna pielęgniarka na dyżurze w szpitalu zamiast dwóch to nieprawidłowość, którą personel powinien zgłaszać. Natomiast nie mieści się w definicji zdarzenia niepożądanego. Nieprawidłowość nie zawsze ma znaczenie w postępowaniach sądowych. Sądy uznają bowiem, że w ich przypadku lekarz czy pielęgniarka powinni odmówić pełnienia dyżuru. Skoro jednak pracowali, to ponoszą odpowiedzialność.

19.09.2023

Do psychologa jednak ze skierowaniem - projekt wycofano

Pacjent Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia planowało znieść na stałe skierowania do psychologa dla osób dorosłych. Był już gotowy projekt, który znosił ten wymóg. Nie był jednak procedowany w Sejmie osobno, ale został podpięty do innego projektu, dotyczącego bezpieczeństwa dzieci w internecie, a ten w ostatnich dniach wycofano z prac parlamentarnych. Tym samym na szybką zmianę się nie zanosi i dorośli będą jednak potrzebować skierowań do psychologa.

18.09.2023

Pełna świadomość dawcy kluczowa w procedurze pobrania szpiku

Pacjent

Dla pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego i nowotworami krwi przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku to często jedyna metoda leczenia. I choć w ostatnich latach wzrosła liczba zarejestrowanych dawców szpiku, i tak co piąty pacjent nie może go znaleźć. Dlatego tak ważne jest, by baza się rozrastała, ale o osoby świadome swojej decyzji. Zdarza się bowiem, że dawca w ostatniej chwili się wycofuje, co może tragicznie skończyć się dla czekającego biorcy.

16.09.2023

Mammografia refundowana dla kobiet w wieku 45-74 lata

Pacjent

Z bezpłatnej mammografii będą mogły korzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, a z bezpłatnej cytologii kobiety do 64 lat. Obecnie darmowa mammografia jest dostępna dla kobiet od 50. do 69. roku życia, a cytologia do 59. roku życia. Badania dla poszerzonej grupy będą dostępne od 1 listopada. Refundowane od 1 listopada będą leki Enhertu i Lynparza. O tych zmianach poinformowała w piątek Katarzyna Sójka, minister zdrowia.

15.09.2023

Lista bezpłatnych leków dla dzieci tylko pozornie długa i bogata

Pacjent Farmacja

Na liście leków bezpłatnych dla dzieci są prawie wszystkie refundowane antybiotyki. Jednak lekarze przepisują je pełnopłatnie, jeśli nie są w stanie potwierdzić wskazań refundacyjnych, a do tego potrzebne jest dodatkowe badanie. Lista wydaje się obszerna, ale ponad połowa leków na niej umieszczonych może dotyczyć pojedynczych przypadków wykorzystania w grupie poniżej 18 lat - komentują eksperci.

14.09.2023

Po wyborach kolejki do lekarzy mają być krótsze

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Wybory

Partie i koalicje startujące w wyborach prześcigają się w pomysłach, jak przyśpieszyć wizytę u lekarza, usprawnić diagnostykę, skrócić czas oczekiwania na operację i rehabilitację w publicznym systemie. Wśród deklaracji są także te dotyczące dostępu do leków, prawa do aborcji, świadczenia chorobowego, roli szpitali powiatowych czy kształcenia kadr medycznych. Zebraliśmy je w jednym miejscu.

13.09.2023

Recepta dla seniora "in spe" nie daje prawa do leków za darmo

Pacjent Finansowanie zdrowia

Niektórzy seniorzy i rodzice dzieci muszą pofatygować się jeszcze raz do lekarza po receptę uprawniającą do bezpłatnego leku. Jeśli lekarz wystawił receptę zanim pacjent otrzymał prawo do darmowych leków, to farmaceuta nie powinien wydać leku bezpłatnie. To, że pacjent: senior lub rodzice dziecka, realizują ją już po wejściu w życie przepisów o darmowych lekach lub po przekroczeniu określonego wieku, nie ma znaczenia. Kluczowa jest bowiem data wystawienia recepty.

12.09.2023

Szczepienie na Covid-19 w wykazie zalecanych szczepień

Pacjent Opieka zdrowotna

W wykazie zalecanych szczepień ochronnych znalazło się między innymi szczepienie na Covid-19, półpasiec czy RSV. W sumie lista zawiera 26 pozycji oraz określa wzór i zasady wydawania Międzynarodowej Książeczki Szczepień. Ministerstwo planuje, by przepisy weszły w życie już 1 października.

11.09.2023