Ustawa o Radzie Mediów Narodowych już obowiązuje

Utworzenie Rady Mediów Narodowych, która ma powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP, zakłada ustawa, która w czwartek wchodzi w życie. Prezydent ma teraz 30 dni na wyznaczenie...

07.07.2016

Nowe rozporządzenie w sprawie wymiany danych z BIK

Minister Finansów określił szczegółowy zakres danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.

05.07.2016

Nowe zasady uchylania immunitetów już obowiązują

Od 1 czerwca br. obowiązuje nowelizacja z 18 marca 2016 r. ustawy o rzeczniku praw obywatelskich oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy regulują zasady uchylania immunitetów RPO, prezesa NIK,...

01.06.2016

Wchodzą w życie zmiany przepisów o stowarzyszeniach

Tworzenie stowarzyszeń ma być łatwiejsze niż dotychczas, a kontrola nadzorcza nad ich działalnością ma mieć jasno wytyczone granice to główne założenia wchodzącej w życie nowelizacji przepisów ustawy...

20.05.2016

Zmiany w prawie konsumenckim już obowiązują

Od 17 kwietnia br. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadzone przez nią zmiany oznaczają lepszą ochronę konsumentów, szczególnie na rynku usług finansowych.

17.04.2016

Niższe grzywny w postępowaniu cywilnym

Maksymalne grzywny orzekane za uchybienie przepisom Kodeksu postępowania cywilnego będą niższe. Wchodzące dziś w życie zmiany wprowadzono przy okazji reformy procedury karnej.

15.04.2016