Zmiany w prawie konsumenckim już obowiązują

Od 17 kwietnia br. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadzone przez nią zmiany oznaczają lepszą ochronę konsumentów, szczególnie na rynku usług finansowych.

17.04.2016

Niższe grzywny w postępowaniu cywilnym

Maksymalne grzywny orzekane za uchybienie przepisom Kodeksu postępowania cywilnego będą niższe. Wchodzące dziś w życie zmiany wprowadzono przy okazji reformy procedury karnej.

15.04.2016

Szeregowi posłużą w wojsku dłużej

Wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych znosi ograniczenia czasowe w pełnieniu przez żołnierzy zawodowych kontraktowej służby wojskowej. Dotychczas mogło to...

25.03.2016

Ustawa o wsparciu kredytobiorców już obowiązuje

19 lutego wchodzi w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. (Dz. U. poz. 1925).

19.02.2016

Zmiany w służbie cywilnej już obowiązują

W sobotę weszła w życie nowela ustawy o służbie cywilnej. Wyższe stanowiska w SC będą teraz obsadzane w drodze powołania, a nie konkursu. Stosunki pracy z osobami zajmującymi obecnie takie stanowiska...

23.01.2016