Prokura łączna niewłaściwa już dopuszczalna

Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy mogą udzielać prokury łącznej niewłaściwej, rozumianej jako możliwość udzielenia prokury jednej osobie i uzależnienia skuteczności reprezentacji spółki przez...

02.01.2017

Wchodzi w życie tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna

Wnioski byłych właścicieli gruntów warszawskich będą rozpatrywane na nowych zasadach to najważniejsza zmiana wprowadzana przez nowelizację przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

17.09.2016