Surowsze kary dla piratów drogowych już obowiązują

W czwartek 1 czerwca br. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z 23.03.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 966), która przewiduje surowsze kary dla...

01.06.2017

Od jutra więcej pracy dla skazanych

Wchodząca 1 kwietnia w życie nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego rozszerza zakres rodzajów nieodpłatnej pracy świadczonej przez więźniów.

31.03.2017

Nowe standardy w numeracji banków

Prezes Narodowego Banku Polskiego podpisał 20 lutego br. Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz.Urz. NBP poz. 3), które reguluje kwestie nadawania numerów...

28.02.2017