Stawki dzienne wyżywienia osadzonych w jednostkach penitencjarnych od dziś ulegają obniżeniu. Uregulowano także zasady wydawania suchego prowiantu skazanym konwojowanym lub biorącym udział w czynnościach procesowych poza miejscem osadzenia.

Zgodnie z wchodzącym w życie 24 marca br. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 302), średnio o 15,5% obniżono stawki dziennego wyżywienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Stawka podstawowa wynosi teraz 4 zł (dotąd 4,80 zł). Koszt posiłku dla małoletnich oszacowano na 4,40 zł (dotąd 5,20 zł), a w diecie cukrzycowej 5,70 zł (dotąd 6,80 zł). Zmiany te uzasadniono "dostosowaniem stawek dziennych do cen żywności obowiązujących na rynku" oraz "wynikami z bieżącego monitorowania kosztów wyżywienia osób pozbawionych wolności", zgodnie z którymi przeciętny realny koszt wyżywienia osadzonego oscyluje w granicach 4 zł.

W rozporządzeniu uwzględniono także nowe brzmienie art. 109 § 2 kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którym skazani przebywający poza jednostką penitencjarną, np. biorący udział w czynnościach procesowych lub innych czynnościach wymagających konwojowania, w braku możliwości wydania im gorącego posiłku, otrzymują wyżywienie w postaci suchego prowiantu. W dniu przyjęcia do zakładu karnego lub aresztu śledczego osadzonemu również przysługuje suchy prowiant.

Ponadto, w nowym rozporządzeniu nie uwzględnia się m.in. przepisu umożliwiającego wyrażenie zgody przez dyrektora jednostki penitencjarnej na przekroczenie stawki dziennej normy wyżywienia do 30% z powodu świąt państwowych czy kościelnych, co uzasadniono wykraczaniem tej regulacji poza zakres upoważnienia ustawowego z art. 109 § 3 k.k.w. Zniknął także przepis umożliwiający oszczędności bądź przekroczenia stawek dziennych do 10%.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. poz. 302) zastąpiło rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 167, poz. 1633).

Małgorzata Sowa-Grajewska

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK