Paszporty dzieci będą ważne pięć lat

Wydłużenie do pięciu lat ważności paszportów wydawanych dzieciom poniżej piątego roku życia przewiduje nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych podpisana przez prezydenta Bronisława...

04.07.2012

Od soboty gwarancje na nowych zasadach

Od soboty 30 czerwca 2012 r. zmieniają się przepisy regulujące udzielanie przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji. Wnioskodawca nie będzie musiał okazać zaświadczenia o niezaleganiu z...

30.06.2012

Nowe przepisy dotyczące przewozu okazjonalnego

Z dniem 29 czerwca 2012 r. wchodzi w życie ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wprowadzająca istotne zmiany w zakresie wykonywania przewozu okazjonalnego oraz...

29.06.2012

Ustalono poziomy recyklingu odpadami

Gminy do końca 2020 roku będą musiały osiągać do 50 proc. poziomu recyklingu odpadami komunalnymi oraz do 70 proc. odpadami np. budowlanymi - to efekt rozporządzenia ministra środowiska, które we...

26.06.2012

Bezpieczniejsze tablice rejestracyjne

Od 25 czerwca obowiązuje rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 2 maja w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków...

25.06.2012

Od wtorku dzieci muszą posiadać własny paszport

Od 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Oznacza to, że wszystkie dzieci przy...

24.06.2012

Ogłoszono wzory dokumentów dot. rewolucji śmieciowej

Z dniem 20 czerwca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych...

23.06.2012

Mniej mandatów od inspekcji drogowej

Od21 czerwca br. zmianie ulega katalog wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego mają prawo nakładać grzywny w drodze...

20.06.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski