Alkohol do apteki bez celnika

Od 12 czerwca obowiązujerozporządzenie ograniczające obligatoryjny charakteru kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w podmiotach gospodarczych dokonujących obrotu i zużycia niewielkich ilości...

12.06.2012

Lepsza ochrona poszkodowanych w wypadkach drogowych

Do kwoty 5 mln euro będą chronieni przez ubezpieczyciela poszkodowani w wypadkach drogowych. Od dziś rosną tak zwane sumy gwarancyjne w obowiązkowych komunikacyjnych ubezpieczeniach OC.

11.06.2012

Tablice rejestracyjne według nowych przepisów

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków...

10.06.2012

Od dziś kontrole na granicach

Czasowe przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej nie będzie uciążliwe dla obywateli, a kontrole będą miały charakter doraźny - twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypominając, że od 4...

04.06.2012

Wzrosły zasiłki dla bezrobotnych

Od 1 czerwca nastąpiła zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają z dniem 1 czerwca każdego roku...

02.06.2012

Więcej mandatów od strażników granicznych

Większa liczba wykroczeń, za które mandat karny będą mogli wystawić funkcjonariusze Straży Granicznej to efekt wchodzącej w życie 1 czerwca br. zmiany rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2005 r. w...

29.05.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski