Od dziś kontrole na granicach

Czasowe przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej nie będzie uciążliwe dla obywateli, a kontrole będą miały charakter doraźny - twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypominając, że od 4...

04.06.2012

Wzrosły zasiłki dla bezrobotnych

Od 1 czerwca nastąpiła zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają z dniem 1 czerwca każdego roku...

02.06.2012

Więcej mandatów od strażników granicznych

Większa liczba wykroczeń, za które mandat karny będą mogli wystawić funkcjonariusze Straży Granicznej to efekt wchodzącej w życie 1 czerwca br. zmiany rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2005 r. w...

29.05.2012

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

W Dzienniku Ustaw z 18 maja 2012 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających...

23.05.2012