Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

W Dzienniku Ustaw z 18 maja 2012 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających...

23.05.2012

Nowe wzory sprawozdań dla uczelni wyższych

W Dzienniku Ustaw opublikowano 14 maja 2012 r. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 kwietna 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo...

16.05.2012

Można będzie przywrócić obywatelstwo polskie

Od 15 maja br. wchodzą w życie przepisy umożliwiające przywrócenie obywatelstwa polskiego. Cudzoziemcy będą mogli starać się o obywatelstwo polskie, które w przeszłości posiadali i utracili je przed...

14.05.2012

Rozkład jazdy tylko po weryfikacji

Od 10 maja br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, określające treść rozkładów jazdy, tryb ich...

11.05.2012

Wyższe odsetki od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych NBP, tym samym od dnia 10 maja wzrastają stawki odsetek od zaległości podatkowych.

10.05.2012

Nowe formularze w sprawozdaniach statystycznych

W dniu 10 maja 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz...

10.05.2012

Usunięcie znaków zajęcia to przestępstwo

Nie tylko prawo cywilne lepiej chroni wierzycieli. Weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym penalizujące usunięcie komorniczych znaków zajęcia. Czyn ten zagrożony jest karą pięciu lat pozbawienia...

05.05.2012

Od 3 maja nowe brzmienie klauzuli wykonalności

W przypadku gdy tytuł egzekucyjny opiewać będzie na świadczenie pieniężne w walucie obcej, klauzula wykonalności w pierwszej kolejności będzie musiała zawierać zobowiązanie komornika do przeliczenia...

04.05.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski