Zbiórki pieniędzy bez zezwoleń

Minister Administracji i Cywfryzacji Michał Boni przedstawił organizacjom pozarządowym propozycję założeń do nowej ustawy o zbiórkach publicznych w oparciu o 10 punktów wypracowanych w wyniku...

02.08.2012

Łatwiejsza odbudowa po zniszczeniach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych...

31.07.2012

SKOK już pod państwowym nadzorem KNF

Ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zapewnienia stabilności finansowej kas, prawidłowości ich działania i zwiększeniu bezpieczeństwa ekonomicznego...

30.07.2012

Korespondencja do Strasburga bez cenzury

Od 27 lipca br. obowiązuje ustawa o ratyfikacji porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gwarantującego m.in. prawo...

27.07.2012

Zezwolenia na przejazd na nowych zasadach

W dniu 22 czerwca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

24.07.2012

Instytuty mają rok więcej na oceny

Placówki naukowe będą miały dodatkowy rok na przygotowanie się do cyklicznej oceny swojej działalności. Taką zmianę wprowadza wchodząca dziś w życie nowelizacja przepisów wprowadzających ustawy...

19.07.2012

Nowe procedury dotyczące poszukiwań zaginionych

Nowa kategoria zaginięć i jasny tryb postępowania w przypadku porwań rodzicielskich to niektóre ze zmian w procedurach dotyczących osób zaginionych, które wprowadziło zarządzenie Komendy Głównej...

16.07.2012

Pełnomocnik odbierze też przesyłkę sądową

Od dzisiaj osoba posiadająca pełnomocnictwo pocztowe może odebrać także pismo z sądu. Dotychczas przepisy o odbieraniu przesyłek pocztowych nie miały zastosowania do pism sądowych.

12.07.2012

Zmiany w rodzinnych domach pomocy

Od 11 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 31 maja w sprawie rodzinnych domów pomocy.

11.07.2012

Zmiany w zbieraniu rodzinnego wywiadu środowiskowego

Z dniem 7 lipca 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejw sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, określające sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu...

06.07.2012