Nowe procedury dotyczące poszukiwań zaginionych

Nowa kategoria zaginięć i jasny tryb postępowania w przypadku porwań rodzicielskich to niektóre ze zmian w procedurach dotyczących osób zaginionych, które wprowadziło zarządzenie Komendy Głównej...

16.07.2012

Pełnomocnik odbierze też przesyłkę sądową

Od dzisiaj osoba posiadająca pełnomocnictwo pocztowe może odebrać także pismo z sądu. Dotychczas przepisy o odbieraniu przesyłek pocztowych nie miały zastosowania do pism sądowych.

12.07.2012

Zmiany w rodzinnych domach pomocy

Od 11 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 31 maja w sprawie rodzinnych domów pomocy.

11.07.2012

Zmiany w zbieraniu rodzinnego wywiadu środowiskowego

Z dniem 7 lipca 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejw sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, określające sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu...

06.07.2012

Paszporty dzieci będą ważne pięć lat

Wydłużenie do pięciu lat ważności paszportów wydawanych dzieciom poniżej piątego roku życia przewiduje nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych podpisana przez prezydenta Bronisława...

04.07.2012

Od soboty gwarancje na nowych zasadach

Od soboty 30 czerwca 2012 r. zmieniają się przepisy regulujące udzielanie przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji. Wnioskodawca nie będzie musiał okazać zaświadczenia o niezaleganiu z...

30.06.2012

Nowe przepisy dotyczące przewozu okazjonalnego

Z dniem 29 czerwca 2012 r. wchodzi w życie ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wprowadzająca istotne zmiany w zakresie wykonywania przewozu okazjonalnego oraz...

29.06.2012

Ustalono poziomy recyklingu odpadami

Gminy do końca 2020 roku będą musiały osiągać do 50 proc. poziomu recyklingu odpadami komunalnymi oraz do 70 proc. odpadami np. budowlanymi - to efekt rozporządzenia ministra środowiska, które we...

26.06.2012