Widzisz i nie reagujesz na przemoc wobec dziecka? - można trafić nawet do więzienia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że ponad połowa Polaków uważa bicie dzieci za karę, która nigdy nie powinna być stosowana, mimo to aż 36 proc. przyznaje się do stosowania klapsów. Co równie mocno niepokoi, znaczna część świadków karcenia słownego (38 proc.), jak i fizycznego (41 proc.) pozostała wobec tych zachowań bierna. Tymczasem za brak reakcji można odpowiadać karnie.

05.11.2022

Izby Dyscyplinarnej nie ma, kary wciąż naliczane, rząd chce wstrzymania

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Po prawie czterech miesiącach od wejścia w życie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego polski rząd złożył wniosek o wstrzymanie naliczania kar przez TSUE za niezawieszenie tej izby. To codziennie kolejny milion euro, w sumie to już 366 mln euro, a kilka dni temu Komisja Europejska potrąciła z tego tytułu kolejne 30 milionów z przeznaczonych dla Polski funduszy.

04.11.2022

Rocznica - już 365 mln euro kary za Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W czwartek 3 listopada mija rok od rozpoczęcia naliczania w stosunku do Polski kary za niewykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nakazującego zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Oznacza to, że suma kar osiągnęła właśnie poziom 365 mln euro. Polski rząd kary nie płaci, ale większość tej kwoty została już potrącona z należnych naszemu państwu funduszy.

03.11.2022

Sądy badają, czy po 30 latach umarzanie bezprawnych decyzji w toku jest słuszne

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Sprawy nieruchomości warszawskich przejętych bezprawnie w czasach PRL nie zostały całkiem zakończone. Mimo zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, który nakazuje umarzać sprawy po 30 latach od wydania decyzji, nadal spadkobiercy wnoszą o ich zmianę, by na drodze cywilnej wypłacone im było odszkodowanie z tytułu utraconego mienia przez ich rodziny w latach 50. Bo decyzje rażąco naruszały prawo.

03.11.2022

Ile cukru w cukrze, a mediacji we frankowych ugodach

Wymiar sprawiedliwości

Spór "frankowiczów" z bankami mocno przypomina rozwody z orzeczeniem winy, łącznie z walką o symboliczną łyżeczkę. Banki do ustępstw nie są chętne, nawet mimo sugestii sędziów, że dogadanie się byłoby wskazane. Efekt? Pozwów przeciwko nim przybywa i będzie ich coraz więcej. Jak przy rozwodach - szansą mogłaby być mediacja, pytanie tylko na ile ta, która jest obecnie kredytobiorcom oferowana, spełnia jej standardy.

03.11.2022

Stępkowski: Test niezawisłości sędziego to siłowe rozwiązanie „rękami TSUE”

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Problemów w Sądzie Najwyższym nie należy rozwiązywać w oparciu o kryteria arytmetyczne, te bowiem zawsze są argumentem siłowym. Należy dążyć do przywrócenia sytuacji, gdy znowu ważyć będą merytoryczne argumenty, a nie środowiskowe uprzedzenia, stereotypy lub urażone ambicje - uważa sędzia Aleksander Stępkowski, rzecznik Sądu Najwyższego.

03.11.2022

SN: Wadliwe zniesienie użytkowania, które nasiliło spory

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła prawomocne orzeczenie zawierające nie tylko błędy w nazwiskach i imionach, ale i mylne określenie powierzchni działki, która miała być podzielona. W konsekwencji narasta spór między współuczestnikami. Do tego nie mogą oni uzyskać zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

02.11.2022

Przemoc domowa niejedno ma imię i... niejedno źródło

Wymiar sprawiedliwości

Decyzja, by zawiadomić organy ścigania o przestępstwie popełnionym przez osobę najbliższą, często przychodzi z trudem. Ma to szczególne znaczenie w sprawach związanych z przemocą domową. Zawiadomienie może być dokonane na różne sposoby. Niezależnie od tego - jak wskazują prawnicy - wymaga dużej mobilizacji i powinno wiązać się ze wsparciem nie tylko prawnym, ale i psychologicznym.

01.11.2022

Aż 80 proc. Holendrów ufa swoim sądom, w Polsce to niewiele ponad 40 proc.

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Polskę czeka żmudny i długotrwały proces odbudowywania rekordowo niskiego zaufania społecznego wobec wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem Holendrzy przez wiele lat stabilnych demokratycznych rządów zbudowali system zarządzania wymiarem sprawiedliwości, który przynosi efekt 80-procentowego zaufania społeczeństwa do sądów. W Polsce to tylko 42 proc.

31.10.2022

Kryzys w psychiatrii uderza też w sądy - palący problem z opiniami

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Sądy rodzinne często potrzebują opinii psychiatrycznych. Tymczasem kryzys w psychiatrii to skutecznie utrudnia, biegłych sądowych specjalizujących się w tym zakresie jest mało, to z kolei odbija się na czasie sporządzenia opinii. Sędziowie mówią, że zdarza się im lub ich asystentom, regularnie dzwonić do lekarzy spoza listy i niemal... błagać o wsparcie w charakterze biegłego ad hoc.

29.10.2022

KE potrąciła Polsce kolejne 30 mln euro za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska potrąciła Polsce 30 mln euro w ramach siódmej transzy kar za niewykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE nakazującego zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN. KE do tej pory potrąciła nam już z należnych funduszy 267 mln euro, czyli 1 mld 262 mln zł. - Właśnie Komisja Europejska ukradła nam 30 mln euro - skomentował to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

28.10.2022

Wkrótce święta i znowu spór o nagrody dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

2,5 tys. zł brutto na etat mają dostać sądy na nagrody dla swoich pracowników. To, kto i ile z tego otrzyma zależeć będzie od regulaminów premiowania i nagradzania, ale też lokalnych uzgodnień ze związkami. To pierwsza transza, ma być i kolejna, ale po zliczeniu sądowych oszczędności na koniec roku. Problem w tym, że konsultowano to tylko z częścią związków.

28.10.2022

Skazani odcięci od kontaktu telefonicznego z obrońcami - prezes NRA interweniuje

Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z nowelą Kodeksu karnego wykonawczego skazany pozbawiony wolności może co najmniej raz w tygodniu, w terminach wskazanych przez dany zakład karny lub areszt, korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu m.in. z obrońcą. Z kolei w szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor placówki może zgodzić się na telefony poza tymi terminami.

28.10.2022

Wiesław Kozielewicz prezesem Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Wiesław Kozielewicz został prezesem Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot zapowiadał, że prezydent Andrzej Duda wyznaczy prezesa w czwartek o godz. 16 i rzeczywiście, wręczył o tej porze tę nominację. Na to stanowisko kandydowali też sędziowie SN Marek Dobrowolski i Maria Szczepaniec.

27.10.2022

Strasburg: Polska musi zapewnić ochronę kontaktów rodzica z dorosłym ubezwłasnowolnionym dzieckiem

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Polska dopuściła się naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego ojca, który nie mógł skutecznie wykonywać swego prawa do kontaktu z dorosłym i niepełnosprawnym intelektualnie synem wbrew woli matki dziecka - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według Trybunału uprawnienie to nie przestaje obowiązywać po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

27.10.2022

Sądy nadal same radzą sobie z pouczaniem, a obywatel ich nie rozumie i nie czyta

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokaci, radcy i sędziowie co i rusz wracają do tematu sądowych pouczeń, stowarzyszenia przygotowują przykładowe wzory, powtarzają się apele o jak najbardziej zrozumiały język. O to jednak prawnikom szczególnie trudno, bo - jak mówią - nie są językoznawcami ani psychologami i boją się, że potoczne ujęcie przepisów prawnych może prowadzić do niedokładności i przekłamań.

27.10.2022

SN: Pominięcie spadkobiercy przy dziedziczeniu nie jest zaskarżalne skargą nadzwyczajną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie jest możliwe skuteczne zaskarżenie orzeczenia nieistniejącego. W konsekwencji wniosek skargi nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich w jakimkolwiek brzmieniu nie mógłby zostać uwzględniony przez Sąd Najwyższy - stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i odrzuciła skargę dotyczącą dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

27.10.2022

Trwa nabór do drugiej edycji Akademii Liderów Sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Fundacja Altum i Ministerstwo Sprawiedliwości zachęcają do udziału w drugiej Edycji Akademii Liderów Sprawiedliwości. Jak podkreślają, Akademia Liderów Sprawiedliwości to nowoczesna forma kształcenia przyszłych i obecnych przedstawicieli zawodów prawniczych. - Po sukcesie pierwszej edycji Programu trwa rekrutacja do drugiej - czytamy w zaproszeniu.

26.10.2022

Senatorowie chcą ratowania ofiar GetBack z Funduszu Sprawiedliwości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Finanse

Z Funduszu Sprawiedliwości miałyby być wypłacone pieniądze osobom poszkodowanym działalnością GetBack S.A. Przewiduje to projekt zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym, który 26 października przyjęły połączone komisje senackie. Przeciwna projektowi jest m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego, gdyż fundusz ma na celu wykonanie już orzeczonych kar. A w tym wypadku żadne orzeczenia nie zapadły.

26.10.2022

Perspektywy wymiaru sprawiedliwości w Polsce - 5 listopada konferencja

Wymiar sprawiedliwości

Test niezależności i bezstronności sędziego, analiza orzecznictwa TSUE w sprawie polskiego wymiaru sprawiedliwości, plany spłaszczenia struktury sądownictwa i skutki, jakie mieć może ono dla postępowania cywilnego, to głównego tematy zbliżającej się konferencji Wymiar Sprawiedliwości w Polsce - Perspektywa przyszłości, która odbędzie się 5 listopada w Warszawie.

26.10.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski