Prezydencki test bezstronności do likwidacji - postulują sędziowie

Wymiar sprawiedliwości

Mimo że do Sądu Najwyższego wpłynęły 124 wnioski o przeprowadzenie wobec sędziego testu bezstronności na podstawie prezydenckiej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, merytorycznie rozpoznano tylko jeden. Powód - biorąc pod uwagę warunki wynikające z ustawy - jest on praktycznie nie do przeprowadzenia. Dodatkowo nad sędziami, jak miecz Damoklesa, wisi przepis, zgodnie z którym nie mogą ustalać, czy powołanie innego sędziego jest zgodne z prawem.

17.11.2022

Nowa izba Sądu Najwyższego pozbawia sędziego uposażenia i stanu spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia, która skazywała przestępców i oszustów, sama dopuściła się czynu na granicy oszustwa. I to na szkodę pracownika sądu oraz wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Dlatego Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zastosowała najsurowsza karę dla sędziego w stanie spoczynku i pozbawiła Małgorzatę S. tego stanu wraz z uposażeniem.

17.11.2022

Wiceminister Romanowski: Na razie za wcześnie na mediację obligatoryjną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mediacja w Polsce coraz lepiej się rozwija, wzrasta liczba i spraw do niej kierowanych, i ugód. Wyzwania to choćby profesjonalizacja mediatorów, być może stworzenie dla nich kodeksu etyki, i dalsze rozpowszechnianie mediacji. Przy czym tej obligatoryjnej mówimy „jeszcze nie teraz”, bo taki krok wymaga rozwagi i dogłębnych analiz – mówi dr Marcin Romanowski wiceminister sprawiedliwości.

17.11.2022

SN: 100 tys. zł od Sądu Najwyższego za bezprawny wyrok z lat 80.

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skoro Sąd Najwyższy w latach 80. utrzymał w mocy wyrok skazujący opozycjonistę na karę pozbawienia wolności, co było orzeczeniem represyjnym, to powinien też wypłacić zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Siedmioro sędziów Izby Karnej SN uznało, że takie rozwiązanie jest zasadne i utrzymało orzeczenie o przyznaniu niesłusznie skazanemu 100 tys. zł. Kasacja pełnomocnika I Prezesa SN została oddalona.

17.11.2022

Kredyt złotówkowy bez WIBOR-u - jest pierwsze postanowienie i reakcja banków

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez usunięcie z treści umowy parametru WIBOR i pozostawienie w umowie jedynie stałej marży banku. Uznał, że bank nieprawidłowo poinformował konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania. Dla kredytobiorców złotówkowych niesie to nadzieję na obniżenie rat kredytowych. Banki uważają inaczej.

16.11.2022

Prezydent podpisał zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Prezydent podpisał nowelizację ustawy mającą ułatwić składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, zwiększyć dostępność do danych z rejestru na unijnym portalu i wymianę między rejestrami państw UE. Po wejściu w życie nowych przepisów wymiana danych między unijnymi rejestrami będzie odbywała się automatycznie i bezpłatnie przez "system integracji rejestrów".

16.11.2022

Nowe prawo utrudnia skazanym kontakty z obrońcami

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Obowiązująca od 17 września br. nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego sprawiła, że więzień może wykonać do obrońcy jedno połączenie telefoniczne w tygodniu. Jeśli jest on uczestnikiem wielu postępowań toczących się przed sądami, będąc reprezentowanym przez kilku obrońców, możliwość korzystania z ich pomocy jest bardzo ograniczona.

16.11.2022

"Dobry zwyczaj. Mądrze pożyczaj!" - Dzień Otwarty Komorników Sądowych

Wymiar sprawiedliwości

Samorząd komorniczy organizuje już po raz 10 Dzień Otwarty Komorników Sądowych. Tematem przewodnim będzie kwestia odpowiedzialnego dysponowania finansami ze szczególnym uwzględnieniem pożyczania pieniędzy - stąd hasło akcji „Dobry zwyczaj? Mądrze pożyczaj! Czyli dlaczego im łatwiej pożyczyć pieniądze, tym trudniej je oddać".

16.11.2022

SN: Obniżone uposażenie sędziego za zaległości w prowadzeniu spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zamiast 5 procent, obniżyła sędziemu wynagrodzenie o 10 procent na sześć miesięcy - za przewlekłe prowadzenie spraw, które spowodowały konieczność wypłacenia stronom odszkodowań. Obwinionemu nie pomogły argumenty o nawale pracy, długoletnim doświadczeniu zawodowym i złej organizacji pracy w sądownictwie.

16.11.2022

Michał Laskowski: Okrągły stół o sądach to dobry pomysł, ale czy realny?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Propozycja zorganizowania okrągłego stołu, którego celem byłoby wypracowanie rozwiązań zmierzających do wyjścia z obecnego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości brzmi interesująco, ale nie bardzo wierzę w jej powodzenie – mówi dr Michał Laskowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. I zastanawia się, czy jest ktoś cieszący się powszechnym zaufaniem, kto mógłby moderować takie prace.

16.11.2022

Sądy i prokuratury czeka fala odejść pracowników? Trwa walka o wynagrodzenia

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

W czwartek, 17 listopada, na ulice Warszawy wyjdą pracownicy "budżetówki", w tym także wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Domagają się co najmniej 20 proc. podwyżek, a nie - jak zaplanowano w budżecie na 2023 r. - 7.8 proc. Podkreślają, że już obecnie ich pensje, mimo doświadczenia, wieloletniego stażu i szerokiego zakresu obowiązków, zbliżają się do poziomu płacy minimalnej.

16.11.2022

Nowe uprawnienia notariuszy niezgodne z Konstytucją? KRS ma wątpliwości

Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa ma wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przyznania notariuszom prawa do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prawa do orzekania w sprawach dotyczących wydawania nakazów zapłaty. Podkreślono, że notariusz nie jest, tak jak sędzia, niezawisły w swych decyzjach, a możliwość otrzymania przez niego wynagrodzenia może w odbiorze społecznym wystawić na próbę ocenę jego bezstronności.

15.11.2022

Reforma po polsku, czyli trzeba sprawdzić sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W Hiszpanii mówi się o nieudanych ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości "reforma en polaco." W kraju bywa, że gdy sędzia przedstawia się, że jest z Sądu Najwyższego, słuchacze wychodzą z sali, bo są przekonani, że mają do czynienia z osobą "nowozmianową". Polska ma też kłopoty z wydawaniem jej groźnych przestępców z państw członkowskich Unii.

15.11.2022

Nowe technologie wspomagają prawników i na rynku, i w sądzie

Wymiar sprawiedliwości

Pandemia zmusiła wymiar sprawiedliwości, ale też i samych prawników do "polubienia" nowych technologii. Choć droga do wprowadzania nowych systemów bywa wyboista, środowisko coraz mocniej się do nich przyzwyczaja. Nadal jednak "wychodzą" techniczne niedoróbki i brakuje jednolitych standardów m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa.

15.11.2022

SN: Partie polityczne angażują pieniądze z szarej strefy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Wybory

Odrzucenie sprawozdania finansowego przez Państową Komisję Wyborczą nastąpiło w wyniku ustalenia, że działalność komitetu wyborczego danej partii za lata 2020 i 2019 finansowana była ze środków niepochodzących z Funduszu Wyborczego. A oddalenie skargi przez Sąd Najwyższy wynikało z nietrafnych argumentów związanych z nieterminowością złożenia tych sprawozdań.

14.11.2022

MF blokuje podwyżki dla sędziów i prokuratorów - absolwenci KSSiP pokazują płace wiceministrów

Wymiar sprawiedliwości

Narasta spór wokół wynagrodzeń dla sędziów i prokuratorów oraz pracowników sądów. Pierwsze pozwy sędziowskie już trafiły do sądów, prokuratorzy też swoje zapowiadają. Tymczasem emocje jeszcze bardziej rozpala informacja Stowarzyszenia Absolwentów i Aplikantów KSSiP, że pensje wiceministrów w resorcie finansów wzrosły w tym roku o 40 procent.

14.11.2022

Pozwy zbiorowe kuszą, ale sprawę frankową raczej pogrążą

Wymiar sprawiedliwości

Coraz więcej frankowiczów analizuje, czy skierować sprawę umowy kredytowej do sądu. Motywują ich zapadające orzeczenia i m.in. wysoki kurs franka, ale zniechęcać mogą koszty - głównie te związane z reprezentowaniem ich przez prawnika. Kuszą więc pozwy zbiorowe, ale "wejście" w nie, w obecnym stanie prawnym, przy obecnym orzecznictwie, może oznaczać lata procesu i to bez gwarancji sukcesu.

14.11.2022

Rząd przekonuje, że to KE chce łamać polską konstytucję

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Są linie, których przekroczyć nie można. Nie można wprowadzić żadnych elementów, które byłyby niezgodne z konstytucją, które kwestionowałyby prerogatywę prezydenta do nominowania sędziów – tak swoje stanowisko w sporze z Komisją Europejską określa polski rząd. Tymczasem to Komisja broni nas przed łamaniem przez ten rząd konstytucji.

12.11.2022

Odzież robocza dla kuratorów wciąż palącym problemem - piszą do MS

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

Tylko ok. 40 z 318 sądów rejonowych w całej Polsce przyznaje kuratorom odzież roboczą bądź wypłaca ekwiwalent pieniężny za zużywanie swojej własnej. Problem jest istotny, bo kuratorzy pracują w terenie i to w różnych, często bardzo ciężkich warunkach, narażeni choćby na insekty, kontakt z krwią, czy płynami ustrojowymi ludzi i zwierząt. Teraz ponownie piszą w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

12.11.2022

SN: Nękanie jest karalne, gdy wzbudza u pokrzywdzonej uzasadnione poczucie zagrożenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Uporczywe nękanie kobiety przez telefon zakończyło się uniewinnieniem sprawcy przez sąd drugiej instancji. Sąd Najwyższy, podobnie jak prokurator, uznał, że to błąd, i uchylił wyrok. Teraz sąd odwoławczy powinien wnikliwie ocenić materiał dowodowy weryfikując, czy fakty uzasadniają przyjęcie, że pokrzywdzona czuła się zagrożona ze względu na uporczywe nękanie przez oskarżonego.

12.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski