SN: Nie konflikt interesów a odmowa orzekania z neosędziami wyłącza sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie, którzy wyrażają publicznie poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym a zgodne z oczekiwaniami niektórych kręgów politycznych, zdają się podlegać nieuprawnionym naciskom, co w oczywisty sposób zagraża ich niezależności - orzekł jednoosobowo sędzia Mariusz Załucki. I wyłączył z tego powodu sędziego Sądu Najwyższego, jednego z 30 sędziów odmawiających orzekania z neosędziami.

04.01.2023

Na mediację obligatoryjną jeszcze za wcześnie, ale MS nie mówi "nie"

Wymiar sprawiedliwości

Im bardziej w Polsce rozwija się mediacja, tym częściej i głośniej mówi się o tym, że być może powinna ona być obligatoryjna. Zwolenników takiego rozwiązania jest wielu, przeciwników zresztą też. Ci ostatni podnoszą kwestie dobrowolności i prawa do sądu. Pojawiają się też głosy, że najpierw trzeba uregulować rynek mediatorów. Samo ministerstwo nie jest przeciwne obowiązkowej mediacji, choć zaznacza, że "jeszcze nie teraz".

04.01.2023

Polski premier chce przywrócić karę śmierci, ale nie może

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Moim zdaniem kara śmierci za najcięższe przestępstwa powinna być dopuszczalna - stwierdził w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że w tym względzie nie zgadza się z nauką Kościoła. - Bo jestem zwolennikiem kary śmierci, ale jej nie mamy - mówił. We wtorek szef polskiego rządu trochę zdystansował się od tej opinii i przyznał, że Polskę obowiązują standardy Rady Europy.

03.01.2023

Wyższe kary za fantomy w dziecięcej pornografii - rząd przyjął projekt

Wymiar sprawiedliwości

Rząd przyjął kolejny projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego, który ma dostosować polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi m.in. - jak poinformowano - o zapewnienie odpowiedniego poziomu gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, zgodnie z dyrektywą unijną.

03.01.2023

Rusza e-dziennik dla aplikantów adwokackich

Wymiar sprawiedliwości

Ma być sprawniej, łatwiej i jednolicie w całym kraju - wraz z nowym rokiem rusza e-Dziennik na potrzeby aplikacji adwokackiej. Aplikanci będą mieli m.in. dostęp do planu zajęć, materiałów, ankiet, będą mogli też usprawiedliwiać nieobecności, składać wnioski w różnych sprawach czy przesyłać prace domowe i zaglądać do ocen. Wykładowcy z kolei mają mieć m.in. łatwiejszy kontakt z aplikantami.

03.01.2023

Alimenciarz "bez" spadku, lepsza ochrona małoletnich spadkobierców - coraz bliżej zmian w prawie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Tuż przed świętami rząd przyjął projekt zmian w prawie spadkowym, który ma ograniczyć krąg spadkobierców i m.in. rozszerzyć podstawy niegodności dziedziczenia o sytuacje uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy lub obowiązku pieczy. Co więcej, małoletni ma być lepiej chroniony przed dziedziczeniem długów.

02.01.2023

Prof. Zembrzuski: Tworzenie prawa przestało być dziełem sztuki prawniczej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Działalność ustawodawcza - nie tylko w odniesieniu do prawa procesowego cywilnego - powinna respektować standardy porządku konstytucyjnego, w tym także prawo do sądu oraz inne powiązane z nim wartości. Tymczasem prawo tworzone jest szybko i bezrefleksyjnie - wskazuje prof. Tadeusz Zembrzuski z Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego.

02.01.2023

SN: Nietrzeźwy sędzia za kierownicą nie uniknie kary

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia jadąc samochodem w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek. Zlikwidowana Izba Dyscyplinarna zezwoliła na uchylenie immunitetu sędziemu. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła tę uchwałę, ale nie uchroniło to sprawcy od zawieszenia w czynnościach służbowych, obcięcia wynagrodzenia o 40 proc. i możliwości postawienia zarzutów przez prokuratora.

02.01.2023

Iustitia: W 2023 r. trzeba uniknąć potrącania kar

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Już 2 mld zł sięgnęła suma kar nałożonych na Polskę za niewykonanie zabezpieczenia TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego sędziów. To są pieniądze bezpowrotnie stracone, które mogłyby być przeznaczone na społecznie pożyteczne inwestycje - przypomina Stowarzyszenie Sędziów. Polskich 'Iustitia". Dlatego rząd musi wreszcie wykonać postanowienie Trybunału Sprawiedliwości.

31.12.2022

Orzecznictwo - kogo sądy karały, kogo uniewinniały, co wyjaśniły w 2022 r.

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem konstytucyjnym - stwierdziła Izba Karna SN. Natomiast Europejski Trybunał Praw Człowieka krytycznie ocenił traktowanie sędziów przez rząd i sądownictwo dyscyplinarne. Powoli wykuwa się też polskie oraz unijne orzecznictwo frankowe. W krajowych i europejskich sądach zapadło w tym roku wiele ważnych wyroków. Dotyczących praworządności, ale też istotnych spraw społecznych i gospodarczych.

30.12.2022

TSUE orzeknie, czy komornik może sprzedać bazę danych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy w postępowaniu egzekucyjnym można sprzedać bazę danych po to, by z uzyskanej kwoty zaspokoić wierzyciela. Haczykiem jest to, że sprzedaż ma się odbyć bez uzyskiwania zgody osób wpisanych do tej bazy. To pierwsze opublikowane pytanie prejudycjalne zadane przez polski sąd, dotyczące interpretacji przepisów RODO.

30.12.2022

Strasburg: Kara za mowę nienawiści ze względu na wyznanie nie narusza prawa do wyrażania opinii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie karne za przestępstwo podżegania do przemocy i szerzenia nienawiści wobec wspólnoty francuskich muzułmanów nie naruszyło prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I przypomniał, że wolność wyrażania opinii z art. 10 Konwencji nie jest prawem bezwzględnym, ale podlega ograniczeniom wskazanym w art. 10 ust. 2 Konwencji.

30.12.2022

Weryfikacja neosędziów, albo zapomnijmy o pieniądzach z KPO

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Prawie wszyscy politycy, poza partią Zbigniewa Ziobry, są za uzyskaniem przez Polskę dostępu do funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, ale spór wokół spełnienia niezbędnych do tego warunków wydaje się nie do rozwiązania. Prezydent zablokował prace nad ustawą, bo nie zgadza się na kwestionowanie statusu powoływanych przez niego sędziów, ale właśnie tego oczekuje Komisja Europejska, zanim zdecyduje o odblokowaniu tych pieniędzy. 

29.12.2022

Regulamin SN zaplątał już trudne relacje i zarządzanie sprawami

Wymiar sprawiedliwości

Wiele zamieszania spowodował nowy regulamin Sądu Najwyższego zatwierdzony przez Prezydenta. Zdaniem sędziów musiał go tworzyć ktoś, kto nie miał prawie żadnej wiedzy o tym, jak zorganizowany jest i powinien być sąd pełniący w strukturze wymiaru sprawiedliwości takie funkcje jak Sąd Najwyższy. Dużą wagę przywiązuje się teraz do składów sędziowskich ze szkodą dla szybkiego rozpoznawania spraw.

29.12.2022

Policja doprowadzi skazanego, ale sędziowie wieszczą armagedon w sądach i aresztach

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Od 1 stycznia skazany na karę pozbawienia wolności zostanie zatrzymany przez policję i doprowadzony do aresztu śledczego, wezwanie do stawiennictwa będzie stosowane przez sądy wyjątkowo. Ministerstwo Sprawiedliwości, by usprawnić całą procedurę, zmienia przepisy wykonawcze, tyle że w ocenie sędziów, w sposób nie do końca przemyślany.

29.12.2022

NSA: Były prokurator przejdzie do korporacji radcowskiej bez praktyki w kancelarii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W stosunku do osób, które zdały egzamin prokuratorski i złożyły wniosek o wpis na listę radców prawnych, organy korporacyjne nie są uprawnione do badania dotychczasowej praktyki zawodowej osoby wnioskującej o wpis - uznał Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargi ministra i samorządu. Zbędne jest też badanie wiedzy kandydata w ramach rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu.

29.12.2022

NSA: Jawność rozpraw może być ograniczona, ale to nie może naruszać wolności i praw

Wymiar sprawiedliwości

To, że skarżący wnosił o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie, nie oznacza, że wniosek ten musiał zostać uwzględniony - takie orzeczenia wydał właśnie Naczelny Sąd Administracyjny. Zastrzegł jednak, że prawo do publicznego prowadzenia rozpraw sądowych może być limitowane, ale ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

28.12.2022

SN: Umieszczenie w bazie niesolidnych dłużników jest zniewagą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Zachowania banku polegające na niewykreśleniu kredytobiorcy z Centralnej Bazy Danych – Bankowego Rejestru, naruszyły dobra osobiste powoda w postaci godności i poczucia bezpieczeństwa. Powód został napiętnowany jako niesolidny dłużnik. Naruszenie dóbr osobistych powoda było działaniem bezprawnym - orzekł Sąd Najwyższy. Dlatego wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie został wydany z rażącym naruszeniu prawa i został uchylony.

28.12.2022

Romanowski: Chcemy zwiększać dostępność sądów dla osób z niepełnosprawnościami

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna BHP Niepelnosprawność

Dostępność sądów nie oznacza jedynie usunięcia z nich barier architektonicznych, chodzi też o zmianę nawyków wynikających z ludzkiej świadomości. Dlatego poprzez szkolenia będziemy podnosić kompetencje pracowników wymiaru sprawiedliwości, a 35 sądów - z największymi potrzebami - otrzyma wsparcie m.in. w zakresie sprzętu czy remontów. Opracowany zostanie także Model Dostępnego Sądu.

28.12.2022

Wraca notarialny nakaz zapłaty - w styczniu Sejm ma ponownie zająć się projektem

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na początku grudnia Sejm - co wywołało spore zaskoczenie - odrzucił w całości przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt noweli ustawy o notariacie, zgodnie z którym notariusze mieli mieć możliwość wpisywania hipotek do ksiąg wieczystych i wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Projekt ma wrócić, ale jako poselski, a zapowiedzi wiceszefa MS Marcina Warchoła wynika, że Sejm miałby się nim zająć już w styczniu.

27.12.2022