Sędziowie TK w stanie spoczynku: Niezgodny z konstytucją wyrok w sprawie unijnego prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Ogłoszony w miniony czwartek wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności przepisów konstytucyjnych nad unijnymi budzi zaniepokojenie i zawiera wiele fałszywych twierdzeń - stwierdza w oświadczeniu 26 sędziów TK w stanie spoczynku. Jego autorzy dodają też, że wyrok ten nie mieści się w kompetencjach Trybunału i jest niezgodny z konstytucją.

11.10.2021

MS chce utemperować zarzut potrącenia, ale może "obezwładnić" regulację

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by sąd rozpoznawał zarzut potrącenia także gdy podlegające mu wierzytelności wynikają z różnych stosunków prawnych, są sporne lub dokument je potwierdzający pochodzi wyłącznie od pozwanego. Warunkiem ma być to, że oświadczenie o potrąceniu dochodzonej pozwem wierzytelności zostanie złożone stronie przeciwnej jeszcze przed doręczeniem odpisu pozwu.

11.10.2021

SA: Sąd ma jeszcze raz zbadać przywłaszczenie przez prawnika kolekcji portretów trumiennych

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uniewinnienie od zarzutu przywłaszczenia cennej kolekcji obrazów wpisanej na listę zabytków nie było zasadne - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie i uchylił wyrok. Powodem przekazania do ponownego rozpoznania było rażące naruszenie kodeksu postępowania karnego, czyli niezbadanie wszystkich dowodów i okoliczności sprawy. Nie bez znaczenia było też to, że oskarżony to prawnik.

11.10.2021

Prof. Misztal-Konecka: Nie można podważać statusu organów państwa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Formułowanie obecnie opinii, że istnienie lub brak uchybień w ukształtowaniu organów uczestniczących w procesie powoływania sędziów może wpływać na obowiązywanie lub nie wydawanych przez tych sędziów wyroków, jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia stabilności systemu prawnego państwa - twierdzi prof. Joanna Misztal-Konecka, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

11.10.2021

Francja i Niemcy wspierają KE w sporze o praworządność w Polsce

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Przynależność do Unii Europejskiej obliguje prawnie i moralnie do przestrzegania wspólnych wartości i zasad. Szacunek dla tych zasad i wartości oraz ich przestrzeganie dotyczy każdego państwa członkowskiego, jest bezwarunkowe i oczywiście ma również zastosowanie do Polski, która zajmuje ważne miejsce w Unii Europejskiej - stwierdzili we wspólnym oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec.

09.10.2021

W MS powstanie zespół do spraw przeciwdziałania pedofilii

Wymiar sprawiedliwości

Celem Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przestępczości Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich ma być opracowanie krajowego planu działania na rzecz przeciwdziałania takim przestępstwom. Jak mówi Prawo.pl Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, powinien powstać w ciągu roku i być odpowiedzią także na m.in. na zagrożenia wynikające z internetu.

09.10.2021

14-latek będzie mógł trafić za kraty nawet na 30 lat - nowela Kodeksu karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Resort sprawiedliwości chce odstraszać od przestępstw nie tylko dorosłych, ale też coraz młodsze dzieci. W opracowywanej nowelizacji proponuje, by za najpoważniejsze czyny - jak dorosły - odpowiadał już 14-latek. Powołuje się przy tym na politykę karną innych krajów. Eksperci, w tym Rzecznik Praw Dziecka, podkreślają jednak, że nie tędy droga, bo nie ma to uzasadnienia ani w statystykach, ani w doświadczeniach z pracy z trudną młodzieżą.

09.10.2021

Rezolucja: Senat będzie stał na straży interesu narodowego, którym jest dalsza obecność Polski w UE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Senat RP deklaruje, że będzie stał na straży interesu narodowego, którym jest dalsza obecność Polski w Unii Europejskiej - napisano w przyjętej w piątek rezolucji. Jak podkreślono, że członkostwo w UE zwiększa dobrobyt i bezpieczeństwo Polski. Za przyjęciem rezolucji, pod którą podpisało się ponad 30 senatorów z KO, Lewicy, PSL, Polski2050 i niezależnych, było 51 senatorów, przeciw było 47, nikt nie wstrzymał się od głosu.

08.10.2021

TSUE: Koen Lenaerts ponownie wybrany na stanowisko prezesa

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W następstwie częściowego odnowienia składu Trybunału Sprawiedliwości Koen Lenaerts został w piątek ponownie wybrany przez grono sędziów Trybunału na prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję trwającą od 8 października 2021 r. do 6 października 2024 r. – poinformował w piątek TSUE.

08.10.2021

Prawnicy: Wyrok TK to wypowiedzenie lojalności Unii Europejskiej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wniosek premiera, a potem wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zakwestionowały powinność lojalnej współpracy na linii państwo członkowskie – Unia Europejska - oceniają konstytucjonaliści. I wskazują, że w pierwszym rzędzie stawia on w trudnej sytuacji polskich sędziów w związku z wyrokami TSUE, ale też ustawodawcę, prezydenta i rząd przed dylematem: zmienić konstytucję czy wypowiedzieć unijny traktat.

08.10.2021

Prof. Łętowska: Po wyroku TK wypowiedzenie unijnego traktatu, albo zmiana konstytucji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wyroki Trubunału Konstytucyjnego - nawet wadliwe – stwarzają obowiązek posłuszeństwa ich treści. Zatem teraz rząd, parlament i prezydent – jeśli chcą  być posłuszni TK - mają tylko takie możliwości: albo zmiana Traktatu, albo zmiana Konstytucji, albo wypowiedzenie Traktatu. Czwartej możliwości nie ma - twierdzi prof. Ewa Łętowska.

08.10.2021

Powództwo (nie)oczywiście bezzasadne bez obowiązku doręczenia pozwu?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W przepisach Kodeksu postępowania cywilnego przewidziano regulację pozwalającą na wydanie na posiedzeniu niejawnym wyroku, jeśli powództwo jest oczywiście bezzasadne. Sąd nie ma wówczas obowiązku doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, może od razu przystąpić do wyrokowania. Czasami jednak wątpliwości może budzić to, czy określone żądanie powoda jest bezzasadne w stopniu oczywistym.

08.10.2021

TK: Prawo traktatowe Unii Europejskiej jest sprzeczne z Konstytucją RP

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W czwartek, 7 października, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Przedstawiciel premiera wyjaśniał, że celem pytania do Trybunału było zbadanie, czy pominięcie "ekspansywnych wyroków TSUE" jest zgodne z ustawą zasadniczą.

07.10.2021

Ukarany za handel w niedzielę - RPO składa kasację

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Lokalny przedsiębiorca prowadzący kilka sklepów został ukarany przez sąd 2 tys. złotych grzywny za handel w niedzielę. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że kara jest krzywdząca i broni ukaranego. Do Sądu Najwyższego trafiła jego kasacja w tej sprawie. Według Rzecznika sąd źle interpretuje przepisy.

07.10.2021

Już niedługo składy sędziowskie w portalu informacyjnym sądu

Wymiar sprawiedliwości

Poprzez portal informacyjny sądów, podobnie jak przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, już niedługo będzie można sprawdzać raporty z losowania składu orzekającego w Systemie Losowego Przydziału Spraw (SLPS). Opcja ma być dostępna już w październiku, wystarczać będzie wybranie właściwego sądu i sygnatury sprawy.

07.10.2021

Sąd skaże, policja zatrzyma i doprowadzi - MS chce zrezygnować z wezwań do odbycia kary

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Część skazanych unika stawienia się do odbycia kary, mimo przesłanego przez sąd wezwania. Teraz sytuacja może ulec zmianie, bo Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by sądy od razu wydawały polecenie zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego. A, że w dobie pandemii sporo spraw rozpatrywanych jest bez udziału oskarżonego, może on nie wiedzieć, że został skazany, na ile i kiedy trafi do więzienia.

07.10.2021

Prof. Łętowska: Grozi nam podważanie wyroków, a frankowicze stali się zakładnikiem władzy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sędziowie, gdy w składzie orzekającym są neo-sędziowie, stoją przed nierozwiązywalnym dylematem, diabelską alternatywą, do której władza nigdy nie powinna była dopuścić: czy narazić się na postępowanie dyscyplinarne czy zadbać o stabilność wydawanego wyroku. Miecz w postaci możliwości podważenia wyroku wisi nad każdą taką sprawą – mówi prof. Ewa Łętowska.

07.10.2021

TSUE: Izba Dyscyplinarna ma być zawieszona, wniosek Polski oddalony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE oddaliła w środę wniosek Polski o uchylenie postanowienia z 14 lipca 2021 roku, którym nakazano natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To oznacza, że powinnno ono być wykonane. W tle jest perspektywa kar za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tej decyzji.

06.10.2021

Jeszcze jeden wyrok TSUE do niewykonania?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po środowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE rządząca Polską ekipa ma coraz większy problem z utrzymaniem wprowadzonej przez siebie deformy wymiaru sprawiedliwości. Już nie wystarczy tylko coś zrobić z Izbą Dyscypliarną, bo zakwestionowany został status wszystkich sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Tych w Sądzie Najwyższym i we wszystkich sądach.

06.10.2021

TSUE: Niebyłe orzeczenia sędziów powołanych przy udziale nowej KRS

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Orzeczenia wydawane przez osoby powołane na urząd sędziego z rażącym naruszeniem podstawowych norm dotyczących ustroju i funkcjonowania rozpatrywanego systemu sądownictwa należy uznawać za niebyłe - wynika z ogłoszonego w środę wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok dotyczy sędziego SN Aleksandra Stępkowskiego, ale też wszystkich sędziów powołanych w tym trybie.

06.10.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski