Podczas gdy społeczeństwo ma moralny obowiązek dzielenia się bólem swoich członków, śledczy i specjaliści wszystkich powiązanych dyscyplin mają dodatkowo profesjonalny, wynikający z zobowiązań prawnych wymóg wysłuchania historii o traumatycznych wydarzeniach. Niewysłuchanie osób poszkodowanych w związku z wojną w Ukrainie oznacza niepodjęcie wysiłku zrozumienia ich i niesienia im pomocy, co samo w sobie może zadawać im kolejny ból („drugą krzywdę”), powodując „traumę po traumie” - wskazuje organizatorzy.

Webinarium jest organizowane przez International Center for the Study, Prevention and Treatment of MultiGenerational Legacies of Trauma we współpracy z Project Sunflowers. Jest to trzecie webinarium z serii, po pierwszym, które było wprowadzeniem do sprawiedliwości naprawczej i drugim - na temat kluczowych grup ofiar traumy. Tym razem jego przedmiotem będą elementy wszechobecnej po traumie zmowy milczenia, szkodliwej zarówno dla osób poszkodowanych, jak i społeczeństwa.

Czytaj: Działa już aplikacja do zbierania informacji o zbrodniach wojennych w Ukrainie >>

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie angielsko-ukraińskie

Prelekcję poprowadzi dr Yael Danieli (psycholożka kliniczna, traumatolożka, wiktymolożka i psychohistoryczka. Jest założycielką i dyrektorką wykonawczą Międzynarodowego Centrum Badań, Zapobiegania i Leczenia Wielopokoleniowego Dziedzictwa Traumy, szefową Projektu Grupowego dla Ocalałych z Holokaustu i ich Dzieci oraz byłą przewodniczącą Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym), a jej dyskutantem będzie dr Yurii Belousov (szef Departamentu ds. Zbrodni Wojennych w Prokuraturze Generalnej Ukrainy (PGO), były szef Departamentu ds. Zwalczania Naruszeń Praw Człowieka w Sektorach Egzekwowania Prawa i Penitencjarnym oraz wyspecjalizowanej jednostki PGO ds. zwalczania tortur).

Moderatorem spotkania będzie dr Veronika Plotnikova (szefowa Centrum Koordynacji Wsparcia Ofiar i Świadków Prokuratury Generalnej Ukrainy; współautorka praktycznego komentarza do Kodeksu Etyki Zawodowej Prokuratorów, trenerka w Centrum Szkoleniowym Prokuratorów Ukrainy oraz ekspertka krajowa projektów Rady Europy).

Link do rejestracji>>

Działa aplikacja do zbierania informacji o dowodach zbrodni

Przypomnijmy, że Fundacja Sunflowers uruchomiła aplikację do zbierania informacji o dowodach zbrodni prawa międzynarodowego popełnionych w Ukrainie i szkodach poniesionych w związku z trwającą tam wojną. System - jak zapewniono - jest w pełni bezpieczny, umożliwia przechowywanie zarówno relacji, jak i np. zdjęć czy nagrań, i ma być wsparciem nie tylko dla międzynarodowych, ale i krajowych organów prowadzących śledztwa w tego typu sprawach.

Do projektu - jak wyjaśniała dr Ewa Hofmańska, prezeska Fundacji zaproszeni zostali eksperci, m.in. prawnicy specjalizujący się w zakresie międzynarodowego prawa karnego, prawa humanitarnego, migracyjnego, praw człowieka oraz praw osób poszkodowanych w konfliktach zbrojnych. - Wiedza i ogromne doświadczenie zawodowe wszystkich tych osób, jak również olbrzymie pokłady empatii i zaangażowania w społecznie ważny projekt wpłynęły na jego ostateczny kształt. Misją Projektu Sunflowers jest wspieranie międzynarodowych i krajowych organów powołanych do badania i orzekania o zbrodniach prawa międzynarodowego i organów zaangażowanych w projekty reparacyjnych dla ofiar wojny w Ukrainie - wskazuje.

Jednym z partnerów jest też Wolters Kluwer Polska.

Czytaj: Działa już aplikacja do zbierania informacji o zbrodniach wojennych w Ukrainie >>